Illustrasjon: Killingtjørnkrysset øst føreløpig per 04.02.2019. Illustrasjon Cowi

«Nå må vi se fremover»

Skrevet av Kent Olsen
17.02.2019 17:00 - OPPDATERT 17.02.2019 18:00

MENINGER: Debatten mellom 0+ og omkjøringsveien har skapt stort engasjement i befolkningen. Planene for omkjøringsveien har nylig blitt revidert. Vi må være såpass rause at motstanderne av omkjøringsveien også har kommet med gode innspill, som tydeligvis har blitt hensyntatt i arbeidet frem mot ny plan. Det betyr naturligvis ikke at alle innspill blir tatt med, ettersom Statens Vegvesen må se helheten, og veie ulike hensyn opp mot hverandre. Riktignok har prosessen tatt lenger tid enn vi hadde håpet, og området mellom Ådland og Veasletta står fortsatt uten en ny og trygg vei.

Oppgradering av dagens vei har vist seg å gi liten nytte, og vil ikke kunne løse kravene til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Derfor ligger ikke dette alternativet lenger på bordet.

Vi registrer at noen ville prioritert nord Karmøy før sør-vest Karmøy. Det er selvfølgelig helt legitimt. Køene er selvfølgelig noe større lenger nord. Men kommunen har valgt å begynne med det strekket med høyest ulykkesrisiko, og det synes vi er helt riktig. Prosjektene fra Vea til Helganeskrysset er forøvrig ikke byggeklart, og kan dermed ikke påbegynnes til høsten slik som omkjøringsveien.

Nå står ikke valget mellom 0+ eller omkjøringsvei, eller nord mot sør men omkjøringsvei eller ingenting.

Nå er det på høy tid å tre ut av skyttergravene og stå samlet om det kommende vedtaket fra det politiske flertallet i Karmøy Kommune. Vi trenger alle positive krefter for at vi får noe igjen for bompengene på Karmøy. Vi kan ikke fortsette å kjempe mot hverandre internt, når andre kommuner står samlet og klar til å investere.

Kampen er ikke ferdig før hele Karmøy har fått en trygg og effektiv vei. En vei som knytter kommunen sammen og kobler oss rett på det nasjonale hovedveinettet.

Les mer om:

Meninger Karmoynytt