Arkivfoto: Kommunestyret 17.12.18.

«Motsvar til «Krenkelseshysteri i Karmøypolitikken»


MENINGER: Jeg tror ikke at Karmøybuen er et lett krenket folkeslag. Vi er nå mer hardhudet enn som så. Vår kritikk handler ikke om krenkelser men om å spå tvil om motiver. Jeg hadde aldri hatt problemer med å bli kalt for en idiot, men jeg hadde tatt det noe tyngre om det ble spådd tvil om mine motiver. Det handler ikkje om hvem som har rett, det handler om hva som er til det beste for Karmøys fremtid. Noen er veldig opptatt av utvikling andre er ikkje fullt så opptatt av det, og det er jo en ærlig opplysning. Vi lever i et demokratisk land. Det nærmer seg kommunevalg. Måtte den koallisjonen som er mest fremsynt og som er best skikket til å styre Karmøy vinne høstens kommunevalg. Godt valg!


Arne Eide
Åkrehamn