Andakten:

Mobil tro


ANDAKTEN: Hva kjennetegner en tro som tåler oppturer og nedturer i livet? Forrige uke skrev jeg om å være hele mennesker i møte med Gud. Denne søndagen henter jeg fram en forskningsrapport som ble lagt fram på Frivillighetskonferansen på Vea 22. okt. Det er tre elementer som er viktige for en utholdende tro påstår denne undersøkelsen:

Du trenger andre voksne trosforbilder enn foreldrene dine. I overgangen fra barn til ung til voksen, er det viktig å være i et fellesskap der barna dine kan bli kjent med andre voksne, som tror.

Du trenger trospraksiser. Det betyr at troen ikke bare sitter inni hodet eller i hjertet, tanke og følelse, men troen er noe vi gjør, både alene og i fellesskap: Bønn, dåp, nattverd, gudstjeneste, godhet – nestekjærlighet i praksis, for å nevne noen.

Du trenger en begrunnelse for å tro, som har både objektive og subjektive grunner. Fornuft og vitenskap hører med til de objektive grunnene. Subjektive grunner er erfaringer av at troen betyr en forskjell i hverdagen.

Henrik Syse, filosof og forfatter, er en av mine forbilder i det å finne objektive grunner til å tro. I et foredrag nevner han flere grunner til å tenke stort om kirkens plass og troens rom også i vår tid: 

  • Tradisjonen og institusjonen: Kirken har stått der i tusener av år. Budskapet har båret mennesker over lang tid og på alle kontinenter.
  • De enestående fortellingene i Bibelen: Hvor hadde vi vært uten Den barmhjertige samaritan eller David og Goliat? Vi er fattigere uten de store fortellingene.
  • Diakoni og omsorg. Det er mange som har latt seg drive av Jesu kall til nestekjærlighet. Hadde vi hatt det samme, sterke menneskeverdet uten den kristne tradisjonen?
  • Kirkerommet åpner for undring og refleksjon. Vi møter et mysterium som er rotfestet, ikke bare svevende følelser.
  • Den kristne tro viser at det er rom for nåde og oppreisning – det trenger mennesker også i dag, enten de tror eller tviler.
Og skulle jeg legge til et eget punkt i dag, så tenker jeg på salmer og sanger som vi synger for hverandre i glede og i sorg. Det er ord som bærer oss.

I kirkeåret er det domssøndag i dag: La oss minne hverandre om Bibelens ord i Efeserbrevet 2,8: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.