Asbjørn Eik-Nes

«Misbruket Ådland- Veakrossen»

Skrevet av Asbjørn Eik-Nes
18.06.2019 16:21 - OPPDATERT 18.06.2019 21:34

MENINGER: Venstre ser ingen grunn til å misbruke nær 1 milliard kroner mellom Ådland og Veakrossen. Det å spare 4 minutter pålydende 250 millioner kroner pr. minutt mellom Ådland og Veakrossen må være et av historiens største misbruk av tid og penger. I næringslivet er det akseptert at feilinvesteringer kan føre til tap, det må beslutningstakerne i Karmøy også innse som aktuelt nå. Omkjøringsveien rundt Åkra er en slik feilinvestering. Dersom omkjøringsveien blir trukket ut fra Haugalandspakken, og andre prosjekter rykker frem og bruker midlene avsatt til omkjøringsveien, må Karmøy kommune kunne forhandle ned et eventuelt tap. Utmelding fra Haugalandspakken må være et alternativ i forhandlingene, og eventuelt opprette en egen intern bompakke i kommunen som kan rette opp i flaskehalsene fra Veakrossen til Karmsund bro.