Mineralene kan bli den nye olja

HAUGESUND: Havsatsing kan gi oss nye arbeidsplasser. Og på sikt kanskje en ny oljealder.

– Mineraler på havbunnen kan jo bli den nye oljen om vi drømmer litt. Og da kan vi ikke gjøre det stykkevis og delt, vi må gjøre det helt. Vi må undersøke mulighetene på havbunnen samlet, ikke bare som nålestikksprosjekter. La meg si det sånn, vi begynte jo å lete etter olja i 1965, vi fant først noe i 1969, sier en optimistisk Sverre Meling, daglig leder i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Støre vil være tidlig på ballen

Arbeiderpartiet reiser nå Norge på langs for å få innspill fra kystnæringen. Næringspolitisk talsperson Else-May Botten var tirsdag i Haugesund for å møte folk fra det lokale shippingmiljøet.  

– Det er alltid pådrivere her, og alltid optimisme selv om det er krevende tider. Folket her er alltid på leit etter nye løsninger.

I landsmøtetalen sin pekte Jonas Gahr Støre på at Norge kunne bli verdensledende på hav, og at han som statsminister fra første stund ville lede arbeidet med å få på plass et verdiskapingsprogram for havnæringene.

– Havsatsingen vil gi ny vekst og nye jobber for landet vårt, sa Støre.

Les mer om:

Tv-haugaland