Odd Magne Hansen (t.v) og Leif Malvin Knutsen (t.h) under mandagens kommunestyremøte.

Millionoverskridelser bekymrer Karmøy-politikerne

Skrevet av Øystein Merkesvik
23.10.2018 04:40 - OPPDATERT 23.10.2018 06:40

POLITIKK: Den økonomiske situasjonen i helse- og omsorgssektoren var temaet som kommunestyret i Karmøy brukte aller mest tid på å drøfte mandag kveld.

Prognosene for august viste at etaten hadde et negativt avvik på 33 millioner kroner på utgiftssiden. Når året er omme er det beregnet at kostnadssmellen vil ligge på rundt 28 millioner kroner.

– Forbedringspotensiale

En av dem som er sterkt bekymret for situasjonen i helse- og omsorgssektoren er gruppeleder i Høyre, Tor Kristian Gaard. Han tar til orde for at alle deler av driften må gjennomgås for å komme til bunns i hvorfor overskridelsene blir så store.

– Vi kan ikke bare ha en «fingerne i været-holdning» om hvordan det går. Riktignok har de et stort budsjett. Men det er de samme områdene man sprekker på gang etter gang. At det er forbedringspotensiale er jeg skråtsikker på, sa Gaard fra talerstolen.

– Jeg tror det er på tide at vi ser på systemene våres og går gjennom dem. Om man trenger økonomisk rådgivning i denne fasen er det fullt mulig å få til, sa han.

Bekymret

Også uavhengig representant, Helge Thorheim gav utrykk for bekymring over situasjonen. Han sitter selv i hovedutvalg helse- og omsorg og mener politkerne fremover må se på hvordan man drifter etaten.

– Ellers må vi også se på hvor mye omsorg vi har råd til å gi. Jeg er en av dem som mener at vi skal gi god omsorg, sa Thorheim.

Underbudsjettering?

SV´s kommunestyrerepresentant, Odd Magne Hansen mener man nå bør se på om kommunen driver underbudsjettering i helse- og omsorgssektoren.

– Jeg synes det er merkelig når vi år etter år har for lite penger til disse sektorene. Alltid er det effektivisering som må til og de ansatte må springe fortere. Jeg mener vi må gå kritisk gjennom budsjetteringen og se på om vi setter av nok penger til helse og omsorgstjenester, sa Hansen.

(Saken fortsetter under bildet)

Nina Ve Sæbø (H) vil ta i bruk flere plasser på aldershjemmet i Kopervik.

Vil bruke aldershjemmet i Kopervik

I følge Karmøy kommune skyldes en vesentlig del av kostnadsoverskridelsene økte kostnader til ressurskrevende brukere. Blant ekstrakostnadene frem til august var 2,4 millioner kroner til overligger-døgn for utskrivningsklare pasienter. For å spare inn kostnadene rundt dette foreslo Høyres Nina Ve Sæbø å benytte fire rom på det gamle aldershjemmet i Kopervik til formålet.

– Det er allerede vedtatt å bruke fire om på aldershjemmet til sykehotell. Kan vi ikke da bruke de fire andre til pasienter som kan ligge der, spurte Ve Sæbø som la frem forslag om saken.

Forslaget ble vedtatt å sende videre til formannskapet for vurdering.

Økende behov

Leder av hovedutvalg helse- og omsorg, Leif Malvin Knutsen (Krf) gav også utrykk i kommunestyre for bekymring rundt kostnadsøkningen. Samtidig minnet han forsamlingen på at tjenestebehovet i Karmøy er stigende.

– Det er ikke åpenbart for meg at overskridelsene i forhold til budsjett skyldes dårlig drift. Men det betyr ikke at administrasjonen ikke skal være på jakt etter å drifte stadig bedre hele tiden, sa Knutsen.

Varaordføreren gav samtidig utrykk for at den økonomiske situasjonen for kommunen totalt sett er veldig god og at man ligger an til å få millioner i overskudd i 2018.

– Vi skal være glad for at vi ligger på den rette siden, men vi har ingen garanti for at det fortsetter slik, sa Knutsen.

 

 

Les mer om:

Karmoynytt