Anne-Therese Buer hos Møteplassen. Foto: Kent Olsen

– Mer vanlig med LSD og ketamin blant ungdom

Skrevet av Kent Olsen
11.11.2020 20:00 - OPPDATERT 27.11.2020 08:30

Anne-Therese Buer fra Møteplassen kjenner godt til hva som rører seg i rusmiljøet blant ungdom i Karmøy.

RUS: Møteplassen i Kopervik har tett kontakt med ungdom som havner utenfor, og har per dags dato 65 ungdommer inne fra hele kommunen i alderen 13-25 år.

Leder Anne-Therese Buer forteller at de har plukket opp flere signaler som omhandler rus i miljøet det siste året.

– Vi kommer i kontakt med flere som har rusproblematikk eller som har venner som sliter med rus. Vi får mye info fra våre ungdommer om hvordan det er der ute, forteller hun.

Spesielt er hun bekymret for tendensen og tilgjengeligheten på hardere stoffer.

– Hasj, GHB og ecstasy har det jo vært en del av, men det som er enda mer bekymringsfullt er at typ LSD og ketamin er blitt vanlig, spesielt LSD, blant ungdommer ned i ungdomsskolealder, sier hun.

Nylig har de vært i kontakt med ungdommer som skal ha brukt LSD ofte.

– Det er jo for så vidt ganske nytt at det brukes i ungdomsmiljøene, og har vært mer i bruk i visse tyngre miljøer. Flere av våre sier at flere type narkotiske stoffer er lett tilgjengelig på de fleste fester.

– Det er bekymringsfullt når narkotiske stoffer blir tilgjengelig og normalisert i ungdomsmiljøene når vi vet hvilke skadevirkninger rusmisbruk har. Jeg har enda til gode å se at noen av disse stoffene ikke gjør noe med deg. Det er skadelig, absolutt. Vi vil ikke at ungdom skal ødelegges av rusmidler.

Vil ha mer samarbeid

Møteplassen samarbeider i dag med flere instanser som for eksempel barnevernet, DPS, skoler, NAV, politiet og kommunen. På flere skoler er de inne i psykososialt team, som er tverrfaglige sammensatte team.

– Det er veldig bra at vi kommer sammen fra ulike instanser for å drøfte de ulike problemene. Vi har lykkes godt med mange saker, men vi kan absolutt bli bedre også. Jeg tror vi aldri kan bli gode nok på samarbeid, sier Buer, og fortsetter:

– Å kjenne til hverandres kompetanse og styrker gjør at vi kan spille på hverandre. Jo bedre vi kjenner hverandre i hjelpeapparatet gjør at det er lett å ta en telefon og få ting gjort. Vi blir effektive, og det kommer ungdommen til gode at det skjer noe. Det skal ikke være lange prosesser med mye byråkrati.

Hun ønsker derfor mer samarbeid og gjerne en evaluering for å se hva som kan gjøres enda bedre.

– Er det andre metoder vi skal bruke fremover for å imøtegå for eksempel dette med rusutfordringer? Da er det kanskje ikke sikkert at det er nok med psykososiale team. Da må en kanskje møtes på en annen måte. Det kan være vi må starte opp egne team som har fokus på ungdom og rus som jobber mer målrettet mot det, kommenterer hun.

Hun drar fram eksempler der Møteplassen har samarbeid med politiet om ruskontrakt, der Møteplassen får ansvaret for å teste ungdommene og følge opp med veiledningssamtaler. I tillegg bidrar Møteplassen med å finne egnet bolig i samarbeid med NAV, gir boligoppfølging, kontakter fastlege for å få en eventuell henvisning til psykolog, hjelper til med å få orden på økonomi, finne en jobb eller hjelpe ungdommen tilbake på skolebenken.

– Vi har hatt noen av de sakene der, og det tenker vi at vi bør ha mer av. Vi har hatt gode eksempler på at det lyktes veldig godt. Vi jobber jo litt bredere i forhold til hjelpetiltak enn det politiet gjør, sier hun, og legger til:

– Det er viktig med samordning av gode hjelpetiltak og det er viktig at vi som jobber med ungdom har tett og god kontakt og finner effektive og gode samarbeidsmetoder.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.