Niklas Pannagel Grindvold. Foto: MDG

«MDG vil ikke ha en oppbemanning i kommuneadministrasjonen»

Skrevet av Niklas Pannagel Grindvold
04.12.2019 11:35

LESERINNLEGG: Miljøpartiet De Grønne ønsker å ta Karmøy i riktig retning og vi har flere gode budsjettforslag. Blant annet vil vi ha en satsing på flere gang- og sykkelstier, innføre solceller på egnede tak på kommunale bygg, og starte en omlegging av kommunens fondsmidler til fossilfrie fond. Ikke minst ønsker vi at kommunen skal slutte å benytte barnehagebudsjettposten som «buffer» for andre budsjettposter, og vi ser med bekymring på kuttene som er foreslått for elevene i voksenopplæringen.

Våre forslag har blitt avslått med henvisning til at kommunen ikke har tilstrekkelig økonomi, til tross for at de fleste av våre tiltak vil gi positiv langsiktig avkastning. Vi har derfor blitt svært overrasket over at det i rådmannens budsjettforslag er lagt til rette for en omfattende oppbemanning i kommuneadministrasjonen; Ny kommunikasjonssjef er ansatt og skal lønnes med kr. 1.000 000. Administrasjonen skal ansette en jurist som skal lønnes med kr. 800 000 og en jurist som skal lønnes med kr. 456 000. I tillegg skal det ansettes flere på eiendomsskattekontoret som totalt skal lønnes med kr.  1 200 000.  

Vi har forståelse for ønsket om ny kompetanse. Men hvis vi som politikere skal godta at man kutter et stort antall ansatte i andre sektorer i kommunen, må vi samtidig kunne kreve at administrasjonen kan driftes videre med de samme midlene som før.  Dette er ikke tiden for å oppbemanne i administrative stillinger på rådhuset. 

 

Niklas Pannagel Grindvold
Miljøpartiet de grønne Karmøy