Mathilde Hope Nes, nestleder AUF Haugalandet, listekandidat nr. 10, Karmøy AP.

Mathilde (18) er Arbeiderpartiets yngste listekandidat

Skrevet av Kent Olsen
12.07.2019 08:30 - OPPDATERT 12.07.2019 10:26

– Mine ambisjoner nå er å fortsette i kommunestyret og kanskje etter det få en større politisk karriere. Kanskje en dag bli ordfører i Karmøy eller stortingsrepresentant.

(I en artikkelserie skal Karmøynytt i løpet av sommeren belyse flere unge politikere som stiller til høstens valg i kommunen. Neste listekandidat ut er Mathilde Hope Nes.)

Navn: Mathilde Hope Nes 

Alder: 18

Bosted: Kopervik

Parti: Arbeiderpartiet, listekandidat nr. 10

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i lokalpolitikken?

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert fra jeg var liten. Jeg begynte å se på nyhetene da jeg var 9 år og jeg fulgte mye med. Så har jeg alltid synes at politikk er gøy. Jeg hadde en drøm da jeg var liten om å bli statsminister. Jeg syntes det virket som en kul jobb der en kunne få representere Norge, møte mye folk og å få være med og påvirke. Jeg har hatt mange meninger opp gjennom årene, så ble jeg 14 meldte jeg meg inn i AUF. Jeg følte at det var det ungdomspartiet jeg følte jeg fikk muligheten til å være med å påvirke mest og var mest enig med.

Hva er din kjernesak og hvorfor?

Det er likestilling. Vi har jo samme rettigheter, men likevel er en ikke helt likestilt. Det er mange kvinner som er lærere. Jeg vil at flere menn skal bli lærere og sykepleiere. Jeg mener at menn kan være like gode lærere som kvinner, og at flere kvinner skal bli ingeniører og jobbe innen IKT - at det blir mer kjønnsbalanse på jobb. Og miljø som mange unge er opptatt av. Men det handler om at jeg vil jo ha en fremtid også. 

Hvorfor valgte du det partiet du representerer?

Da jeg var 14 år gikk jeg gjennom alle ungdomspartiene sin politikk. Høyresiden var jeg minst enig med. Så stod det mellom ungdomspartiet til SV og AUF. Jeg kom frem til at AUF var større med mer mulighet til å påvirke samfunnet og valgte da det partiet.

Hva er dine ambisjoner?

Mine ambisjoner nå er å fortsette i kommunestyret og kanskje etter det få en større politisk karriere. Kanskje en dag bli ordfører i Karmøy eller stortingsrepresentant. Jeg er veldig glad i Karmøy. Det er her jeg er vokst opp, så jeg kunne godt tenkt meg å bli ordfører.

Du snakket om en drøm om å bli statsminister?

Ja, den har jeg gått litt fra. Det krever jo mye av deg, og det er dette med sikkerhet, trussel og hets. Det er et enormt trøkk. Alle vet hvem du er, og du utsetter familien for sikkerhet, trussel og terror. Du er jo et terrormål. Det er det som skremmer meg litt fra å være statsminister. Nå synes jeg at ordfører virker mye kjekkere. Du er i din kommune og du har mer tilknytning til folk du representerer i motsetning til statsminister.

Kommunestyret i perioden 2015-2019 har vært preget av høy alder. Hva er dine tanker rundt det?

Jeg tenker at det er dumt fordi de har kanskje mer fokus på sine saker som de ser. De kan ikke vite hva ungdommen trenger fordi de er ikke ungdommer. Det er en stund siden de var det, så da ser de kanskje ikke helt hva vi trenger. Derfor tenker jeg at det er viktig at ungdommen kommer inn og forteller hva vi trenger og hva som er viktig for oss. De vet jo ikke hva som skjer på skolen for eksempel.

Er det noen som har inspirert deg eller hjulpet deg til å engasjere deg politisk?

Nasjonalt er det dette med Gro Harlem Brundtland som var den første kvinnelige statsministeren. Det var mange som var imot at hun ble statsminister. Det har vært et forbilde; at hun stod imot at så mange var imot henne. 

Lokalt har det vært Svanhild (Lygre Andersen) og Veronika Brekke Jakobsen i AP. De er så flinke til å snakke for seg og si sine meninger på en fin måte og kan argumentere men også høre på hva andre har å si og lytte til folk selv om de er uenige. Og Inger Elise (Netland Kolstø) selvsagt. Hun er dritkul. Hun er fresh. De tre damene har vært en stor inspirasjon lokalt. Jarle Nilsen har også vært en stor inspirasjon og til god hjelp.

Hvordan kan man få flere unge til å engasjere seg og delta i politikken?

Jeg har tenkt litt på det selv. Jeg tror folk tenker at det ikke hjelper å engasjere seg, og jeg tror mange er redde for den hetsen som du får når du engasjerer deg politisk og at de er redde for å bli møtt med at nei, en er for ung og naiv. Som den klimadebatten da ungdommen faktisk engasjerte seg, så får de så mye hat tilbake med at de er naive. Det er vanskelig å få unge til å engasjere seg når du prøver men blir møtt med den i fleisen. Jeg tror det viktigste er å åpne opp og høre mer på hva ungdommer har å si, og forklare at politikk er hele hverdagen din. Politikk er ikke så komplisert eller vanskelig. Det gjelder alt.

Hvis du havner i kommunestyret, hva kan man forvente av deg?

Hvis jeg kommer inn så vil jeg jobbe for at skolene i Karmøy kommune skal bli bedre og spesielt spesialundervisningen må bli bedre. Den er ikke bra. Så vil jeg jobbe for bedre busstilbud og få 10-kronerssystemet på plass. Det er urettferdig at de har det i Haugesund og ikke her. Og bedre busser og bussavganger. Generelle ting som er viktige for unge. Vi er avhengige av buss, og da må vi ha flere bussavganger. 

Hva er du engasjert i ellers?

Jeg har drevet med teater tidligere. Så liker jeg å jogge, og jeg trener litt og er med venner. Jeg padler litt på sjøen i kajakk og sånt. Det blir ikke alltid mye tid til hobbyer og sånt, men får jeg tid så gjør jeg det. Så er jeg glad i å reise.

Hva tenker du om å stimulere unge folk til å bosette seg i Karmøy og være med å utvikle det lokale samfunnet? Hva trenger Karmøy for å få det til?

Du må gjøre det attraktivt for barnefamilier. Bygge flere hus og boligfelt. Et bedre busstilbud gjør det lettere å komme seg frem. Vi må ha gode barnehager og skoler, og det er viktig at vi har gode jobber sånt at folk har en jobb å gå til. Vi må heller ikke legge ned ting; at vi har legevakt og tilbud som ikke forsvinner, og butikker. En skal slippe å kjøre langt for å få det en trenger. Har en hatt en god oppvekst på Karmøy så vil en flytte tilbake.