Maritim ungdomsgaranti forlenget

Skrevet av Jarl Vidar Meling
24.03.2011 10:27 - OPPDATERT 24.03.2011 11:27

Garantien ble første gang utstedt i 2006 og har i alle årene etter blitt fornyet. Den omfatter ungdom som søker skipsoffisersutdanning ved den maritime fagskolen på Karmsund vgs. og ved Høgskolen Stord/Haugesund.-Det har vært tøffe tider innen skipsfartsnæringen de to siste årene. Nå ser det adskillig lysere ut. Da ville det vært rart om ordningen ikke ble forlenget, sier daglig leder i Maritimt Forum, Sverre Meling jr.Meling jr. påpeker behovet for sjøfolk de neste 10 årene vil øke. Ordningen er dermed med å sikre rekruttering av arbeidskraft til lokale rederier.  For å falle inn under ordningen må elvene oppnå et karakterkrav på C i snitt.