Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mangler læreplasser innen helsefag: –⁠ Det er ikke for sent å åpne dørene


UTDANNING: 2248 lærlinger har fått læreplass i fylket i år. Men fortsatt står 129 søkere uten læreplass. Det melder Rogaland Fylkeskommune. 

Hovedvekten av disse 129, er søkere innen helsefagarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.

– Jeg vil gi en klar oppfordring om å ta inn lærlinger, særlig innen helsefag, hvor vi har størst mangel på læreplasser. De er et godt tilskudd til bedriften, samtidig som det sikrer fagfolk til bransjen. Det er ikke for sent å åpne dørene, sier fylkesordfører Marianne Chesak. 

Hun oppfordrer både det offentlig og det private til å revurdere om de kan ta inn lærlinger. 

– Jeg er stolt over fagutdanningen og alt det offentlig får til sammen med private selskap. 95 prosent av yrkesfagelevene i fylket har fått plass i lærebedrifter, men vi gir oss ikke før alle som er kvalifiserte har fått læreplass, sier hun.  

Får tilbud om VG3 

De søkerne som ikke har fått læreplass, får tilbud om VG3 fagopplæring i skole. I år har 107 søkere takket ja til dette. De som har takket nei eller som ikke svarer vil i følge fylkeskommunen få oppfølging av oppfølgingstjenesten. 

– Vi er opptatt av at alle blir ivaretatt og får et tilbud. Hos noen av de som står uten læreplass kan det være språkkvalifikasjoner eller andre hindringer som er vanskelige å kombinere med læreplass, sier seksjonssjef for opplæring i bedrift, Catrine Utne Pettersen. 

Nytt for i år er at det er ansatt læreplasskoordinatorer ved de yrkesfaglige skolene i Rogaland. Dette for å bidra til at enda flere fullfører videregående opplæring. Læreplasskoordinatorene er på plass allerede fra VG1. 

– Denne tidlige kartleggingen gir mulighet til å tilpasse yrkesfaglig fordypning på en mer målrettet måte og hjelpe elevene med å finne den riktige læreplassen. I tillegg gir læreplasskoordinatorene elevene støtte og motivasjon til å skrive søknader og trener de for jobbintervju, avslutter Utne Pettersen.