Geir Styve, Sokneprest Norheim. Foto: Privat

«Mammongrafi»

Skrevet av Geir Styve
18.07.2021 06:55

ANDAKTEN: Dagens bibeltekst: 2.Kor.8,9-15

Money makes the world go around, sang Liza Minelli og Joel Grey i musicalen Cabaret. Langt på vei har de rett, for det er ingen tvil om at penger er drivkraften til mye. Søndagens prekentekst minner oss om at penger ikke er det viktigste i livet. Faktisk står det mye om akkurat det i Bibelen og hvis vi utelater det, utelater vi mye. 

En av dem som påpekte nettopp det var den amerikanske predikanten, forfatteren og redaktøren Jim Wallis. Han anklaget store deler av det etablerte kirkelivet for å forkynne en bibel full av hull. Han visualiserte det med å klippe ut av Bibelen de versene som handlet om penger. Han ble da sittende igjen med en bibel full av hull og sa: Dette er vår Bibel. Wallis har rett. En Bibel uten hull inneholder tusenvis av vers om penger og eiendom, forbruk og fattigdom.  Det gjelder halve Det gamle Testamente, hvert sjuende vers hos Lukas og hvert femte vers i Jakobs brev for å nevne noe. 

Jesus sa mye om det. I hans øyne var de to største fristelser penger og makt. Det er et tankekors at de som ga etter for disse, virkelig fikk høre det mens de som falt på andre områder i livet fikk trøst og hjelp. En sa det så sterkt at mente at han høyst sannsynlig hadde både Vårherre og Skriften på sin side når han hevdet at en raus horebukk var nærmere Guds hjerte enn et gjerrig dydsmønster. 

Om vi ikke tar så sterkt i, tror jeg at de fleste er enige om at det finnes viktigere verdier i livet enn penger og at å leve for og å tjene sin neste er viktigere enn fortjeneste. 

Ordene om at vi må dele, treffer oss som bor i et av verdens rikeste land særlig godt. Hele kapitlet handler om innsamlingen til menigheten i Jerusalem – en hjelp fra apostelen for hedningefolkene til de omskårne – fra de hedningekristne til de jødekristne. Dette hadde Paulus forpliktet seg til på apostelmøtet i Jerusalem. Han viste til de store bidrag som de fattige menighetene i Makedonia hadde gitt. Nå henvendte han seg til de som bodde i Korint. Blant dem var det mennesker som var rike på både materielle og åndelige verdier. De var også rike på kjærlighet. Da, mente Paulus - må dere også være rundhåndet. 

Da blir dette et Pauli ord til oss og han har lært det av Mesteren selv. Vårt aller største forbilde på kjærlighet, Jesus, gav seg selv. Han som er opprinnelsen til alt, sentrum for alt og alle tings målestokk, han er vårt forbilde både når det gjelder de himmelske og jordiske ting. Han gav ikke penger. Han strakk seg enda lenger. Han gav seg selv.


Geir Styve, 
Sokneprest Norheim