Må slutte i jobben når de blir 70 år

Skrevet av Øystein Merkesvik
03.12.2018 06:22 - OPPDATERT 03.12.2018 07:22

KARMØY: Hovedutvalget helse - og omsorg i Karmøy har vedtatt en anbefaling om å heve aldersgrensen fra 70 til 72 år for ansatte i kommunen.

Men rådmann,Vibeke Vikse Johnsen mener at en endring i aldersgrensen ikke lar seg gjøre på grunn av bestemmelser i tariffavtalen.

– Hovedregel er at arbeidsforhold avsluttes senest ved fylte 70 år. Det kan være muligheter for å forlenge arbeidsforholdet til etter 70 år når foreligger særlige og tidsavgrensede behov. Rådmannen vil påpeke viktigheten av konsekvent praktisering, skriver hun i saksutredningen som skal opp til vurdering i administrasjonsutvalget denne uka.

Unntatt for leger og fysioterapeuter

Mens de faste ansatte må gå av når de passerer 70 år er situasjonen en annen for leger og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Disse betraktes ikke som ansatte eller arbeidstakere og får dermed anledning til å stå lengre i arbeidslivet enn andre.

– «Kommunen og fysioterapeuten kan i særlige tilfeller inngå en tidsbegrenset avtale om driftstilskudd ut over fylte 70 år, likevel ikke etter at fysioterapeuten er fylt 80 år, heter det i saksutredningen».

Når det gjelder leger er den øverste aldersgrensen 75 år.

 

Les alt om:

Karmoynytt