Leserfoto.

«Livsveven ødelegges, endret arealbruk er verst: La valget 2019 bli et miljøvalg»

Skrevet av Hein Berdinesen
24.06.2019 12:28

MENINGER: Økologiprofessor Sandra M.  Díaz er blant verdens mest anerkjente forskere på økologisk mangfold. Hun vant nylig Gunnerusprisen i bærekraft for 2019.

Díaz’ forskning viser at klodens biodiversitet, som hun kaller «livsveven», er i ferd med å ødelegges av menneskene. Konsekvensen er enkel å forstå og brutal: Ødelegges økosystemene, som er livsbetingelsene for alle arter, inkludert menneskene, betyr det sakte, men sikkert, slutten på livet på jorden.

Díaz’ er klar på at den største trusselen mot naturmangfoldet er endringer i arealbruk. Utbygging av hyttefelt og veier med mer, ødelegger naturmangfoldet bit for bit. Selv om hvert inngrep kan synes ubetydelig lokalt, er det en del av det større bildet, med regionale, nasjonale og globale ødeleggelser.

Nedbyggingen av naturområder og kulturlandskap truer dyr og planter, og et intakt artsmangfold er en forutsetning for robuste økosystemer. Økosystemene gir oss livsnødvendige tjenester som mat, rent vann og ren luft. Naturområder og kulturlandskap gir oss også estetiske opplevelser som er med på å gi livene våre farge og mening.

Derfor er det dramatisk når mangfoldet av arter utryddes i et tempo som ifølge forskningen skjer over tusen ganger hurtigere enn det som er naturlig.

Díaz og andre forskere mener at den åpenbare løsningen ligger i å utvikle allerede eksisterende infrastruktur, som å utbedre eksisterende veinett – man kan stort sett fint få til trafikksikkerhet uten å måtte bygge nye veier i områder med nasjonale og internasjonale naturverdier.

Fylkesmannen i Rogaland har den siste tiden fått mye kritikk for å komme med innsigelser på veiprosjekter i distriktet. Noen har sågar sagt at Fylkesmannens innblanding er «distriktsfiendtlig».

Men da har man ikke skjønt alvoret i saken. Fylkesmannen fremmer innsigelser på lokale prosjekter som den mye omdiskuterte omkjøringsveien mellom Åkra sør og Veakrossen og den planlagte traseen mellom Veakrossen og Helganes nettopp fordi disse områdene er stappfulle av økosystemer og arter av nasjonal og internasjonal verdi, og vernet av nasjonale og internasjonale lovverk.

Fylkesmannen og mange andre fagetater er klokkeklare på at trafikksikkerhet kan ordnes med såkalte 0+-alternativer (utbedringer av eksisterende veinett), og at vi derfor må unngå unødvendige endringer i arealbruk gjennom prosjekter som for eksempel omkjøringsveien.

Vi skal være takknemlige for at vi har Fylkesmannsembetet, som utrettelig jobber på for å sikre naturmangfoldet. Til de som mener at dette er distriktsfiendtlig arbeid: Løft blikket og se det større bildet.

Folkens: Ta advarslene fra Díaz og de tusenvis av andre forskere på alvor, og la lokalvalget i Karmøy kommune i 2019 bli et miljøvalg.

Dette er partiene som er for nedbyggingen av viktige naturområder på Karmøy gjennom prosjekter som omkjøringsveien: Arbeiderpartiet, Høyre, KrF og Karmøylista.

Dette er partiene som er mot: SV, FrP, Venstre, Miljøpartiet de Grønne og Rødt.

Senterpartiet klarer ikke å bestemme seg.

Godt miljøvalg!