Solveig Ege Tengesdal og Alf Magne Grindhaug.

«Livsnerven til Feøy og Røvær er under press»

Stabile hurtigbåtruter er for mange en forutsetning for et levende lokalsamfunn, for arbeid og rekreasjon, turisme og utdanning uansett hvor du bor. Stabiliteten i rutetilbudet kan man best sikre ved at fylket får faste økonomiske overføringer fra kommunaldepartementet. Disse rammene må gjenspeiler de faktiske kostnadene hvert fylke har til drift av disse båtrutene.

LESERINNLEGG: Rogaland KrF ser at kostnadsnøkkelen for hurtigbåt og ferje slår særs dårlig ut for fjordfylket Rogaland. Fylkeskommunen har fått halvert tildelinger fra staten til hurtigbåtdrift, og har derfor blitt tvunget til å hente store midler fra andre områder i egen drift for å kunne opprettholde båtrutene. Fylkeskommunen kan ikke fortsette med å dekke den store underfinansieringen av hurtigbåtdrift uten å planlegge for kutt. 

Rutekutt vil ramme mange lokalsamfunn i fylket hardt. Gode og stabile hurtigbåtruter er en forutsetning for levende lokalsamfunn, en forutsetning for å komme seg til arbeid, skole og andre nødvendige tilbud som gis i kommune- eller regionsenteret. Rutetilbudet må opprettholdes på dagens nivå, dette kan man best sikre gjennom faste økonomiske overføringer fra staten som gjenspeiler de faktiske kostnadene til drift av båtrutene.

Rogaland KrF mener at hurtigbåtene er en livsnerve for fjord- og øysamfunnene i Rogaland. De frakter elever og studenter til skole, pendlere til jobb, barnefamilier, personer med behov for tilrettelegging slik som for eksempel rullestolbrukere, turister og mange andre mellom byene og til og fra øyene og distriktet. I områder av fylket der det ikke finnes vei eller hvor bilveiene kommer på lista over de verste veiene i Norge, er sjøen et helt nødvendig reisealternativ. Her er hurtigbåten det beste og noen steder det eneste kollektivtilbudet.

Rogaland KrF vil ha et kollektivtilbud som oppleves likeverdig i hele fylket, både i dag og i fremtiden. Derfor vil vi kjempe for at Rogaland fylke får en mer rettferdig andel av midlene som staten fordeler til drift av hurtigbåtruter.

 

Solveig Ege Tengesdal
Gruppeleder Rogaland KrF

Alf Magne Grindhaug
Varaordfører Karmøy kommune

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.