Dag-Helge Rønnevik.

«Livskvalitet som politisk mål»

MENINGER: Den 30. november 2020 vedtok Formannskapet i Karmøy kommune å bruke resten av disposisjonsfondet sitt på barn i husstander med dårlig økonomi. Dette er prisverdig og en fin gest nå før jul, men likevel er 195 000 kroner som småpenger å regne i det store kommunebudsjett, og gir ingen varig effekt. Spørsmålet er: Hvordan bruker kommunen de store pengene?

Dersom kommunens gode hjerte får selskap av mer kunnskap, så kan Karmøy kommune jobbe mer systematisk og langsiktig med livskvalitet som et politisk mål. Den gode nyheten er at et slikt kunnskapsgrunnlag er i ferd med å stables på beina. I 2016 publiserte Helsedirektoratet rapporten Gode liv i Norge – Utredning om måling av befolkningens livskvalitet. Dette var starten på et arbeid for å gjøre det mulig å måle livskvaliteten i befolkningen.  

I 2018 ble dette fulgt opp med anbefalinger for et bedre målesystem av livskvalitet. Rapporten er signert Bjørn Guldvog (H-dir) og Camilla Stoltenberg (FHI). De skriver: “Målesystemet vil være et viktig bidrag til oversiktsarbeidet i kommuner og fylkeskommuner og gi gode data også nasjonalt. Målesystemet vil således gjøre oss bedre rustet i arbeidet med å skape et godt og helsefremmende samfunn”.

I 2020 ga FHI ut rapporten Livskvalitet i Norge 2019. Tallene som presenteres er basert på svar fra over 80 000 personer i alderen 18 til 93 år som deltok i fem fylkers fylkeshelseundersøkelse (Hedmark, Østfold, Finnmark, Troms og Agder). En av konklusjonene i rapporten er at livskvaliteten varierer både på tvers av kommuner og innad i kommunene. De som særlig faller utenom er unge, de som ikke er integrert i familie, samliv, skole og arbeid, de som har helseproblemer - særlig psykiske men også fysiske, de som opplever diskriminering og de som har en vanskelig økonomisk situasjon.

Med overskriften “Hvordan har du det egentlig?” har Rogaland Fylkeskommune i høst gjennomført tilsvarende folkehelseundersøkelse blant innbyggere i Rogaland. Over 35.000 voksne innbyggere har besvart, og resultatene presenteres på et webinar den 10. desember. Mange innbyggere i Karmøy kommune har deltatt i undersøkelsen. – Det er forskjell på Fretex og gore-tex, sier en dresskledd aksjemegler i en humoristisk promoteringsvideo for undersøkelsen. Så zoomer kameraet ut, og man ser at Mercedesen han sitter i står på et bilopphuggeri. 

“The proof is in the pudding”, er det noe som heter. Budsjettforhandlingene for 2021 er godt i gang, og politikerne kan i år som alle tidligere år vise hva de faktisk prioriterer. Men den store syretesten for hvor god Karmøy kommune er til å lage et godt og helsefremmende samfunn, blir arbeidet med ny kommuneplan som skal pågå fram mot sommeren 2021. 

 

Dag-Helge Rønnevik
Kolnes
Karmøy MDG

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.