Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

«Liv og lære, en usedvanlig vanskelig kombinasjon?»

Skrevet av Leserinnlegg
13.04.2019 05:51 - OPPDATERT 28.05.2019 23:46

MENINGER: Hvorfor har vi mennesker så vanskelig for å sette handling bak våre ord, hvorfor sier vi en ting for så å gjøre noe helt annet, og hvorfor er de fleste av oss mennesker befengt med en slik lite kledelig uvane? En uvane som våre politikere ser ut til å være ekstra belastet med, der det snakkes så fint om jordvern ,naturmangfold og bevarelsen av kulturlandskap, og alskens andre saker som høres så fint og flott utad , men så snart det skal settes handling bak ordene og muligens også litt penger , da har flere politikere den leie tendensen til å bakke ut. 

Min far sa alltid til meg da jeg var liten jente , « en ting må du huske , Sandra , det er først når det kommer til pengene at du virkelig lærer folk å kjenne» Fra min barndomstid i USA , så stiftet jeg også bekjentskap med et lignende uttrykk  som lyder: « Put your money where your mouth is» Dette ordtaket er et gammelt og mye brukt uttrykk der , og av en eller annen grunn er det særlig populært blant menn. I opphetede diskusjoner kunne  en mer brysk variant av uttrykket også bli brukt: «Put your Goddamn money where your mouth is»!

Fascinerende å se hvordan små velvalgte ord i perfekt kombinasjon med hverandre kan danne små setninger som igjen blir til ordtak , som til slutt beskriver den menneskelige atferd på slik treffende vis. Ord og uttrykk som går i arv i generasjoner, og som virkelig beskriver hvor svikefulle og ambivalente vi mennesker kan være under gitte omstendigheter. Noe som da også dessverre særlig kommer til uttrykk hos enkelte av våre politikere.

Våre  politikere har nå vedtatt en jordvernstrategi, for å bevare mest mulig av den lille matjorden som er igjen i Norge. Men likevel fortsetter nedbyggingen av landbruket , bit for bit. Sakte , men sikkert forsvinner jordstykke etter jordstykke ,og den ene gården etter den andre blir lagt ned. Det kan nesten se ut som om våre politikere blir styrt av lignende tankemønster som hos den berømte bonden som sa til hesten sin mens han lesset på med tømmerstokker , «klarer du den , så klarer du også denne» Vi vet vel alle hvordan det gikk med den stakkars hesten , den kollapset selvsagt under vekten av alle tømmerstokkene, og klarte ikke å slepe noe som helst.

Politikerne ser selv at nedbyggingen av landbruket er høyst problematisk og at det må stoppe. De vedtar endog lover for å begrense det , men i samme pennestrøk så gir de så mange dispensasjoner , at det de vedtar i praksis har svært liten betydning. Derfor venter jeg og mange med meg nå i åndeløs spenning , for å se hva utfallet av den mye omtalte omkjøringsveien her på Åkra blir. Er kommunepolitikerne villig til å punge ut 250 millioner kroner ekstra for å bevare landbruket her på Ådland , og heller ruste opp eksisterende vei fra Åkra til Ådland?. Eller vil de bygge veien i sin helhet slik SVV anbefaler , og samtidig legge det aller meste av landbruket her på Ådland dødt,og forandre det vakre kulturlandskapet her for alltid? Alt for en veisnutt som kommer til å bli brukt svært lite av de aller fleste, all den ødeleggelsen for en høyst unødvendig vei?

Jeg vil hermed oppfordre våre kommunepolitikere til å skrinlegge hele veien , eller i det aller minste å begrense skadene og dermed heller gå inn for det reduserte veialternativet, for slik å vise at de virkelig  mener det de sier om jordvern. På den måten kan de faktisk sette både handling og penger bak de fine ordene. Ja , ifølge SVV så vil det koste 250 mill kr ekstra , men det er vel egentlig en liten sum å betale for å bevare det vi har igjen av landbruk , kulturlandskap og naturmangfold, eller hva?

 Mitt budskap blir derfor følgende til veiforkjemperne blant våre kommunepolitikere: «Put your Goddamn money where your mouth is « så dere ikke ender opp som den berømte bonden med en utslitt hest  og et lass med tømmer som dere ikke får fraktet noe sted....og hvorfor skal liv og lære være en så usedvanlig vanskelig kombinasjon , når det egentlig er såre enkelt å bare gjøre det eneste rette?

 

Les mer om:

Meninger Karmoynytt