Helge Thorheim.

«Legalisering? – Ikke tale om!»

Skrevet av Helge Thorheim
06.09.2019 08:48 - OPPDATERT 06.09.2019 10:49

MENINGER: For kort tid siden var det store oppslag i media om Unge Venstre sin kampanje for å legalisere Cannabis, ved bl.a. å sette opp roll-ups med budskapet Legalize It. Dette er det samme budskapet som reggaeartisten Peter Tosh hadde på sitt debutalbum fra 1976. Dette var den gang kampsang for aktivister som kjempet for legalisering av planten Cannabis, og nå tar altså Unge Venstre opp denne arven og kjører på kampanje for legalisering av Cannabis-planten. De har i tillegg produsert «buttons» som de deler ut til skoleungdom som er i en sårbar aldersgruppe i denne sammenheng.

Forskjellen på 1976 og 2019 er enorm når det gjelder informasjon om skadevirkningene av hasj og marihuana, så ingen kan i dag si at en ikke har hørt om advarslene om skadevirkningene ved å bruke disse stoffene, og her har også tunge rusmisbrukere advart på det sterkeste mot å starte med bruk av hasj / marihuana.

På skoledebatt i Tromsø nektet en lærer Unge Venstre å fremme sin kampanje med rollups og buttons og fjernet dette materiellet.  På denne måten tok han sitt samfunnsansvar og nektet å la ungdomspartiet drive kampanje for narkotiske stoffer på skolens område.

Dessverre så ble skoleledelsen kraftig irettesatt fra selveste undervisningsministeren med visning til ytringsfriheten.  Har det virkelig noe med ytringsfriheten å gjøre å drive denne type kampanje for å legalisere et forbudt stoff blant skolebarn/ungdom?  Jeg ser klart prinsipper for ytringsfriheten, men hvor langt skal den strekke seg i form av visuelle kampanjer?

Jeg mener det er forstemmende når Ola Elvestuen, som ansvarlig statsråd i regjeringen, som attpåtil er miljøvernminister, går aktivt ut og støtter Unge Venstre i denne sammenheng.  Dette gir fullstendig feil signal til våre ungdommer og er nedbrytende i forhold til det store arbeidet som gjøre bl.a. av politiet og andre gode krefter for å forhindre av våre barn og ungdommer blir fanget inn i starten på et narkotikahelvete, som det i realiteten er.

Jeg betrakter narkotika (som for øvrig er forbudt i Norge) som en av våre største samfunnsfiender, og må bekjempes.  Jeg ønsker alle våre barn og unge alt vel for fremtiden, og da er det på ingen måte rett å arbeide for legalisering av Cannabis.

Karmøylista her følgende i vårt politiske program i denne sammenheng:

 

·       Vi vil ha fokus på bekjempelse av bruk av narkotika og andre vanedannende rusmidler.

·       Vi vil prioritere å arbeide for kriminalitetsbekjempelse

·       Vi vil arbeide for å få tilstrekkelig med synlig politi som forebyggende tiltak mot kriminalitet.

·       Vi vil videreføre tidligere opprettet tverretatlig samarbeid og politiet for å forebygge kriminalitet

·       Vi vil arbeide under mottoet «Min frihet slutter der din frihet begynner»

 

La oss alle sammen verne om våre barn og unge slik at de får en best mulig start for sitt videre livsløp!

 

Helge Thorheim

Ordførerkandidat Karmøylista