Hein Berdinesen, Åkrehamn
Leserinnlegg:

«Lavmål i karmøypolitikken»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Smak på det: 

Representanter og gruppeledere i Karmøy kommunestyre går til harde, offentlige personangrep på en navngitt ansatt i kommuneadministrasjonen fordi de er uenige i hans forslag til ny arealstrategi i kommunen. De beskylder vedkommende for å drive et spill i kulissene for å fremme en egen agenda, godt hjulpet fram av haugesundspolitikere med samme agenda. 

Uavhengig kommunestyrerepresentant Halleland går 13. april til frontalangrep på en haugesundspolitiker som viser begeistring for samfunnsdelen. Haugesundspolitikeren er, skriver Halleland, en rabulist og «den minst sympatiske samfunnsdebattanten i vår region [...] Ingen over. Ingen ved siden.»  Enda verre er det nevnte personangrepet på en navngitt kommuneplanlegger, som kommer i samme innlegg. Og Hallelands angrep på vedkommende heies fram i sosiale medier av sentrale politikere i Høyre og Karmøylista. 

Det er knapt så man tror det: 

Et kommunestyre som angriper, harselerer med og undergraver navngitte administrativt ansattes arbeid. Beskylder dem for konspirasjoner. I full offentlighet. Tilsynelatende helt uten skam. Gjentatte ganger. Over lang tid. Uten stopp. 

Det er vanskelig å forestille seg at en jobb i kommuneadministrasjonen i Karmøy virker fristende, for man risikerer å få sin faglige integritet pulverisert og mobbet i hel av folkevalgte i kommunestyret. 

I 2016 vedtok kommunestyret noen etiske retningslinjer, blant annet at «folkevalgte og ansatte opptrer åpent, respektfullt, ærlig og rettskaffent i møte med befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre.» 

Halleland, Karmøylista og Høyre bør ta seg en kald brus og sammen sette seg ned og diskutere politisk integritet og redelighet. Det er åpenbart at det trengs. 

Hein Berdinesen