Bjarte Espeland Horpestad (V).
Leserinnlegg:

–⁠ Lærerne fortjener høyere lønn


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Søkertallene til høyere utdanning viser en nedgang i studenter som vil bli lærere. Etter opptaket til høyere utdanning ble klart, var det fremdeles mange ledige plasser på lærerstudiene. Dette vitner om at læreryrket har blitt mindre attraktivt. Dette er bekymringsverdig. Skal vi beholde og rekruttere lærere må vi gjøre læreryrket mer attraktivt.

Skolen er grunnmuren i vårt demokrati og nøkkelen til en god skole ligger i ansatte med høy og riktig kompetanse. Elevenes opplevelse av læreren er viktig for deres trivsel og læring. Det er derfor viktig at elevene møter lærere som har både et ønske og kompetanse for å arbeide med barn og ungdom. Venstre er opptatt av at lærerne skal oppleve lønnsnivået sitt som konkurransedyktig. Det er særlig lærere med lang ansiennitet og utdanning som har sakket mest akterut i lønnsutviklingen.

Lærerne har de siste årene hatt en svakere lønnsutvikling enn andre grupper med tilsvarende utdanningsnivå. Dersom skolen skal være en attraktiv arbeidsplass som også skal beholde og tiltrekke seg kompetente arbeidstakere må lønnsnivået oppleves som konkurransedyktig.

Venstre er på lag med skolen, lærerne og elevene i dette. Lærerne har lagt noen tøffe pandemiår bak seg, det har vært utfordrende på flere måter og de har håndtert det på en svært god måte.

Etter flere oppgjør med streik og tvungen lønnsnemd var det bra at man i vår fikk et oppgjør som løftet lærerne. Samtidig er det viktig at denne utviklingen fortsetter slik at man får løftet lærernes lønn til det nivået de fortjener.

Denne høsten skal vi velge nye folkevalgte til kommunestyret. Noen av disse er med på å bestemme lønnen til lærerne. Derfor er det viktig å stemme på Venstre, som vil kjempe for høyere lønn til lærerne.

Bjarte Espeland Horpestad
Ordførerkandidat, Karmøy Venstre