Arkivfoto, Geir Allan Stava

«Lærermangel og forslag til løsning»

Skrevet av Geir Allan Stava
25.06.2019 07:47

MENINGER: Skolenes landsforbund Karmøy (SLK) er bekymret over lærermangelen. Mange elever i Norge har ikke en kvalifisert lærer. De blir undervist av ukvalifiserte. Statistisk sentralbyrå̊ (SSB) har publisert tall som viser at 5.641 lærere i grunnskolen har videregående utdanning eller lavere. Det utgjør 7,6 prosent av alle lærerne. Samme statistikk viser at antall lærere med universitets-/høgskoleutdanning på̊ høyere- og lavere nivå̊ – uten pedagogisk utdanning – utgjør 4.380, altså̊ 5,9 prosent. Til sammen utgjør dette 10.021 ufaglærte, som tilsvarer 13,5 prosent av ansatte lærere i grunnskolen. Og tallet er økende.

En av årsakene til lærermangelen er at regjeringa har skjerpa opptakskravene til lærerutdanningen. Den største hindringen for å komme inn på utdanningen er kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående skole. Merk at det ikke spiller noen rolle om du har tenkt å undervise i matematikk eller ikke. Karakterkravet er absolutt. Man kan ha karakterene 5 og 6 i alle andre fag, men med 3 i matematikk kan man tydeligvis ikke bli en god lærer. Da er det bedre å bruke en ufaglært, i følge regjeringa.

SLK mener dette kravet er absurd. Vi mener regjeringa må fjerne dette kravet, i hvert fall for alle som ikke skal undervise i matematikk. Det vil hjelpe på rekrutteringa av nye lærerstudenter, men det løser selvsagt ikke dagens lærermangel.

SSB har også funnet ut at en tredjedel av alle med godkjent lærerutdanning i Norge ikke jobber i skolen. Det er hele 33.100 med lærerutdanning som jobber utafor skoleverket. Kan vi klare å få en tredel av disse tilbake til skolen, vil lærermangelen langt på vei være løst.

Hvordan får vi så disse tilbake i skolen? Bedre lønn og bedre arbeidsforhold virker alle andre steder. SLK har ingen grunn til å tro at det er annerledes i skolen.

 


Geir Allan Stava, HTV for SL Karmøy