Helge Thorheim.

«La oss snakke sant»

LESERINNLEGG: Fredag 13.november hadde gruppelederen i Arbeiderpartiet, Svanhild Lygre Andersen et leserinnlegg i Karmøynytt, som mildt sagt vekket oppsikt når jeg leste det. Oppsikt først og frem fordi innlegget var preget av flere faktafeil, eller desinformasjon som vil være den riktige betegnelsen. I tillegg virker det som om det går ut på å sverte andre partier, som egentlig kunne være gode samarbeidsparter i flere saker.  Jeg vil nedenfor kommentere innlegget fra Arbeiderpartiet v/Andersen og spesielt den delen som er desinformasjon (som dessverre preger hele innlegget).  

Andersen skriver: «For å effektivisere har rådmannen foreslått å legge ned driften av Håvik skole. Det ønsker ikke vi! Arbeiderpartiet er garantisten for fortsatt drift av Håvik skole. Hovedsakelig fordi dette er en god skole, men også fordi vi under Høyres styre av kommunen opplevde nedleggelser av offentlige skoler – som igjen ble erstattet med private skoler. Det reduserte ikke kommunens kostnader, men reduserte kommunens fleksibilitet.»

Kommentar: Det er bra at Arbeiderpartiet vil være garantist for å berge Håvik skole mot nedlegging.  Da regner jeg med at Karmøylista får flertall for å opprettholde Håvik skole.  Innholdet i den andre delen av dette sitatet fra Andersen er direkte feil.  Den nedleggingen av skoler som ble gjort for noen år siden ble gjort av daværende posisjonspartier i forbindelse med budsjettvedtak i 2010 (for budsjettet 2011). Den gangen var Kjell Arvid Svendsen fra KrF ordfører og Helga Rullestad fra Arbeiderpartiet varaordfører.  Så vidt jeg også erindrer, så var det John Holvik, den gang en sentral Ap-politiker og leder av fagutvalg for skole, som var en tydelig stemme for nedleggelse av skolene.  Etter nedleggingsvedtaket av Sørhåland og Kvalavåg skoler var et faktum, utarbeidet foreldrene i disse områdene en søknad om å opprette privatskoler i de skolebyggene som nå skulle stå tomme. Søknadene fra foreldrene ble støttet av posisjonspartiene (H, FrP og KrF) som vant valget i 2011. Så vidt jeg vet så er både foreldrene og skoleelevene godt fornøyd med skolene de har etablert både på Sørhåland og Kvalavåg.  Håvik skole, som også var foreslått nedlagt ble «berget» fra nedlegging. 

Andersen skriver videre: «I forrige kommunestyreperiode ble det – med en stemmes overvekt – vedtatt at Karmøy kommune skulle dekke advokatkostnadene ved en rettslig behandling av Fjord Motorpark».

Kommentar: Her burde Andersen vært mere presis.
1.  13.6.16 fremmet Gaard forslag om å gi samtykke til gjenopptak av prosessen, avstemning 25/20 i favør av forslaget fremmet av Gaard

2.  31.10.16 fremmet Thorheim forslag om delvis dekning av saksomkostninger, avstemning 25/20 i favør av forslaget fremmet av Thorheim

3.  06.02.17 fremmet Grindhaug forslag om å yte 1,5 mill i tilskudd til Fjord Motorpark avstemming 23/22 i favør av Grindhaug sitt forslag

Andersen: «Nå står rådmannen i den situasjonen at hun må finne inndekning for disse kostnadene som de borgerlige partiene i kommunestyret har pålagt henne. Vi er ikke enige i inndekningen om å bruke de frie midlene av havbruksfondet. Dette fondet er ment-----  ----I det hele tatt skal midlene brukes til næringsutvikling».

Kommentar: Jeg registrerer at Andersen hevder at de midlene vi har fått fra departementet (fra Havbruksfondet) er frie midler. Det er Karmøylista enig i.   Jeg går da ut fra at Andersen og Arbeiderpartiet har annet forslag om hvor disse kostnadene skal belastes. Kan det være aktuelt å redusere på bevilgninger til f.eks. ledere av idrettslag som Arbeiderpartiet har bevilget penger til? Dette er heller ikke lovpålagte tiltak.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Når det gjelder næringsutvikling vil jeg be Andersen om å lese uttalelsene fra Karmøy Næringsråd, Åkrehamn vekst, Haugesundsregionens Næringsforening og Destinasjon Haugesund og Haugalandet fra 2016 hvordan de vurderer etablering av Fjord Motorpark på det regulerte området sett i næringssammenheng.  Kanskje Andersen da vil bli overbevist om at dette har noe for seg i denne sammenheng også.

Avslutning: Det er flott at en fra politisk hold skriver leserinnlegg og uttaler hva som er ens politikk som en vil tilby velgerne i kommunen, og om tema som er dagsaktuelle.  Dette innlegget fra Arbeiderpartiet v/gruppeleder Svanhild Lygre Andersen oppfattes imidlertid å være et innlegg som i vesentlighet går ut på å sverte andre partiers politiske arbeid samt å fremstille feilaktige fakta i en sak som vi nå har arbeidet med i 12 år.  Dokumentasjonen for dette ligger ovenfor.

Innlegget fra Andersen er litt merkelig sett i lys av at ordfører Jarle Nilsen i festlige taler m.m. liker å skryte av at vi i 2018 vant frivillighetsprisen.  Dersom Arbeiderpartiet mener noe med  «det gode frivillighetsarbeidet», er det neppe denne måten som er passende for å vise det i handling. Jeg vil tro at frivilligheten det gjelder i dette tilfellet også stusser over innlegget i denne sammenheng.

 


Helge Thorheim
Gruppeleder Karmøylista

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.