«Kvinner i Karmøy kjenner tydeligvis besøkelsestiden sin, men Janteloven synes fortsatt å gjelde - blant kvinner!»

MENINGER: Innen en uke ønsker vi at flest mulig har besøkt valgurnene. I Karmøy kommune er valgdeltakelsen dessverre lav, men på tross av det så er det et faktum at kvinnene er flinkere til å møte opp i valglokalet enn menn. Da burde det vært en enkel sak å øke kvinneandelen. 


Men, slik er det ikke i Karmøy. Kvinner flest er ikke flinke nok til å løfte fram kvinnelige politikere. Kvinner stemmer faktisk i større grad på menn. 


Hvordan er din bevissthet over verdien av å sikre kvinners mulighet til å delta? Vil du som velger bidra til at flere kvinner får plass i Karmøy kommunestyre ved dette valget? Etter gjennomført valg i 2015 var resultatet slik at en kunne gremmes, kun 11 av 45 representanter var kvinner. Dette tallet endte til slutt på 12 pga flytting ut av kommunen, men det er fortsatt like hårreisende. Det er mange som hevder at likestillingskampen er et tilbakelagt stadium. Dessverre er politikken i Karmøy bare et bevis på at dette ikke er tilfellet. 


Forskere mener at kjønnsforskjellen handler om synlighet i lokalpolitikken. Det vil være logisk å tenke at dette vil jevne seg ut, i alle fall om kvinneandelen i lokalpolitikken gikk opp ved hvert valg, og det blir stadig flere synlige kvinnelige lokalpolitikere. Men dette skjer ikke i Karmøy! Og det er faktisk ikke noen grunn til å tro at kjønnsforskjellene i kommunepolitikken vil gå over av seg selv. Mest sannsynlig vil det ta uendelig lang tid. Andelen kvinner i kommunestyrene har økt med kun to prosent siden 2003. 


Media kalles den fjerde statsmakt og har også et ansvar hvor de må være bevisste på å få frem like mange kvinnelige som mannlige politikere. Forskning viser tydelige mønster i hvordan kvinnelige og mannlige politikere omtales ulikt, avbildes ulikt, og gjerne stilles ulike spørsmål. Hvordan skal det i tillegg skapes positive rollemodeller for den kommende generasjon om de kvinnelige politikere ikke får spalteplass?


Vi håper at valgdeltakelsen i år blir rekordstor i Karmøy. Og vi håper at mange bruker tid på å tenke over hvem vi ønsker skal representere oss. All forskning sier at antall kvinnelige politikere som sitter i kommunestyret påvirker kvinners liv og lønnsnivå i den enkelte kommune til det positive. Jo flere, jo bedre!  Rundt 25 prosent av politikerne blir valgt inn på grunn av personlige stemmer fra velgerne. Å krysse en kvinne på valgseddelen eller gi en slenger til en kvinne blir dermed en liten, men veldig viktig handling som kan være med på å sikre at halvparten av Karmøy sin befolkning blir bedre ivaretatt enn i dag.


Det er på høy tid at vi får flere kvinner opp og frem.


#Kryssenkvinne

Tverrpolitisk hilsen 
Inger Elise Netland Kolstø (AP), Wenche Lindtner (SP), May Synnøve Rygh (KrF), Svanhild Lygre Andersen (AP), Aase Simonsen (H), Siv Elin Walland Ve (SP) og Veronika Brekke Jakobsen (AP)

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.