SIGNERING: Daglig leder i Birken & Co Per Ivar Birkeland (t.v.) og verftsdirektør Steinar Røgenes i Kværner. FOTO: Kværner

Kværner tildeler kontrakt for bygging av kaianlegg på Stord

STORD: Det var den 13. februar Kværner annonserte planene om å investere totalt 370 millioner kroner i nytt kaianlegg, og forlenget kranspor på Stord.

Investeringen er et viktig bidrag i arbeidet med å styrke konsernets konkurransekraft, og vil gjøre anlegget mer fleksibelt og bidra til økt produktivitet. Kværner har besluttet å tildele arbeidet med utdyping av havnebasseng og bygging av kai til Birken & Co. Avtalen inkluderer prosjektering, samt rigg og drift i anleggsperioden, står det i en pressemelding til Hnytt.

Birken og Co ble etablert i 2005, og er et entreprenørselskap med spesialkompetanse innen kai- og havneutbygging. De har nøkkelpersonell som besitter lang erfaring innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Kaien skal stå ferdig i 2020

I pressemeldingen opplyser Kværner om at utvidelsen vil øke kai-kapasiteten ved verftet med 266 meter, og gi 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal. Vanndybden på den nye kaien vil bli på 16 meter, og vil dermed muliggjøre kai-ligge for de fleste typer flytende offshoreinstallasjoner.

NY KAI: Bildet er en illustrasjon av den nye kaien. FOTO: Kværner

Prosjektet vil starte opp umiddelbart og ny kai skal stå ferdig i andre kvartal 2020.

Planlegger flere oppdrag

I tillegg til Birken & Co’s oppdrag, planlegges det også å forlenge banen for Kværners mobile traverskran med rundt 100 meter, noe som vil medføre at installasjoner som ligger ved den nye «Vestkaien» vil få økt krandekning av den 1 050 tonns kranen «Storen».

– Det skal også på et senere tidspunkt tildeles oppdrag i forbindelse med utvidelse av verftets infrastruktur på den nye kaien, skriver Kværner i pressemeldingen.