Arkivfoto.

Kulturskolen med nytt fagtilbud: –⁠ Nå ser vi frem til å komme i gang

Ønsker å få opp rekrutteringen.


KULTUR: Fra høsten av styrker Karmøy Kulturskole sitt tilbud til elevene. I flere år har de tilbudt undervisning i ulike strykeinstrumenter, nå vil det også bli mulighet for å lære seg kontrabass ved skolen. 

– Vi har jo hatt vanlig fiolin og cello i alle år. Nå i fjor fikk vi støtte til å kjøpe inn kontrabasser, og da ønsker vi elever på det, forteller inspektør Christian Welde. 

Kontrabassen er et av flere instrumenter som har hatt lav rekruttering de siste årene. Derfor ønsker kulturskolen å gjøre sitt for å få opp interessen. 

– Grunnen til at vi fikk støtte og ville gå i gang med dette er fordi kontrabassen sammen med noen andre instrumenter er nesten «utrydningstruet». Det har vært lav rekruttering på disse instrumentene, og fortsetter det slik kan en slite med å få nok folk i orkestrene i fremtiden. Da prøver vi å gjøre vårt, fortsetter inspektøren. 

Fra 5. klasse 
Med støtten fra UNOF har kulturskolen kjøpt inn flere kontrabasser. Siden det er et såpass stort instrument vil tilbudet gjelde elever fra 5. klasse og oppover. Gjennom undervisningen vil elevene få en-til-en time med lærer, men også spille sammen med kulturskolens orkester. 

– På nybegynnerstadiet blir det en-til-en undervisning hos lærer. Etterhvert når eleven er klar for å være med på samspill får de det. Vi har samspill-orkestre på ulike nivåer i kulturskolen, sier Welde og tilføyer: – For de som går på strykeinstrumenter er den samspill-delen veldig viktig, det å finne sin rolle i orkesteret og lytte til andre. 

Søknadsfristen for kulturskolen er som vanlig 1. mai. 

– Instrumentene har vi, og de er klare til å spilles på. Nå ser vi frem til å komme i gang. avslutter Christian.