Dag Inge Aarhus.
Leserinnlegg:

Kritiske kutt rammer


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her. 

MENINGER: I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 stoppes ordningen med investeringstilskudd for å bygge og renovere heldøgns omsorgsplasser i kommunene. For Karmøy betyr dette et dramatisk kutt i støtte på totalt 200 millioner i kommende investeringsperiode.

Det er trist at regjeringen kutter i investeringstilskuddet som skal bidra til at blant annet Karmøy kan bygge og renovere sykehjemsplasser for eldre og bolig for mennesker med utviklingshemming. Investeringstilskuddet har i mange år vært viktig for å bygge ut en kapasitet som samsvarer med behovene for heldøgns omsorgsplasser. Nå må Karmøy ta hele denne kostnaden selv, noe som igjen betyr enda tøffere prioriteringer mellom viktige tiltak.

Det er stor usikkerhet også rundt om kuttet blir permanent eller for en periode. Regjeringen har i flere uker sagt at kuttet er midlertidig, men da Høyre tok opp saken med helse- og omsorgsministeren i Stortinget denne uken kunne hun ikke si hvor lenge det skal være midlertidig.

Min oppfordring går til ordfører Jarle Nilsen om å bruke de kanalene han har inn til regjeringen for nå å synliggjøre hva kuttet faktisk betyr for Karmøy kommune, og for alle andre kommuner som rammes. 200 millioner kroner er en stor sum for Karmøy.

Vi blir flere eldre i Karmøy, noe også kommunedirektøren påpekte i presentasjon av budsjett- og økonomiplan denne uken. Da er det svært dårlig timing å kutte et svært vellykket incentiv til å bygge og renovere heldøgns omsorgsplasser.

Karmøy Høyre starter i likhet med de andre partiene nå sitt budsjettarbeid. Men dette kuttet er det lite vi får gjort med nå, utover å håpe på at regjeringens kuttforslag reverseres når regjeringen nå skal forhandle om budsjettet. Vi trenger flere heldøgns omsorgsplasser – det blir en krevende øvelse uten statlig støtte til store og viktige investeringer.

Dag Inge Aarhus

Gruppeleder og ordførerkandidat Karmøy Høyre