Kristian Mateo Norheim.

Kristian Mateo (23) ønsker å være et talerør for ungdommen

Skrevet av Kent Olsen
09.07.2019 11:58 - OPPDATERT 09.07.2019 13:33

– Jeg har valgt Rødt fordi det er det eneste partiet som ønsker å fjerne kapitalismen som jeg mener er hovedproblemet til nesten alle problemer i verden i dag, sier Rødt sin ordførerkandidat.

(I en artikkelserie skal Karmøynytt i løpet av sommeren belyse flere unge politikere som stiller til høstens valg i kommunen. Først ut er Kristian Mateo Norheim.)

Navn: Kristian Mateo Norheim

Alder: 23 år

Bosted: Vormedal

Parti: Rødt, Listekandidat nr. 1

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i lokalpolitikken?

Jeg har valgt å engasjere meg fordi en ser at flere ungdommer krever handling for klimaet nå. Noe av det må skje lokalt, så jeg ønsker å være et talerør for de 40.000 ungdommene som var ute og streiket for klimaet. Jeg vil vise at ungdommen engasjerer seg og at vi er lei av den måten politikken har blitt ført på nå og vil ha en endring.

Hva er din kjernesak og hvorfor?

Det er jo naturlig nok klima, natur og dyrevern. Jeg har alltid vært glad i naturen, hvor estetisk den kan være og hvor mye glede du kan få av å være sammen med mennesker og dyr i naturen. Når jeg nå ser at det biologiske mangfoldet forsvinner, det blir bygget ned mye natur, for eksempel areal til omkjøringsveien, og en ser på en global skala at til og med mennesker blir påvirket av klimaendringer, da blir jeg truffet. Derfor ønsker jeg å gjøre noe med det.

Hvorfor valgte du det partiet du representerer?

Jeg har valgt Rødt fordi det er det eneste partiet som ønsker å fjerne kapitalismen som jeg mener er hovedproblemet til nesten alle problemer i verden i dag. Hvis en går dypt nok ned så ligger det en baktanke om profitt og en evig økonomisk vekst som fører til problemer, som at naturen ikke blir prioritert. Truede arter blir ikke prioritert hvis en skal bygge et hus eller omkjøringsvegen for eksempel. Rødt er det eneste partiet som tar et tydelig oppgjør med kapitalismen. Derfor har jeg meldt meg inn i det partiet.

Hva er dine ambisjoner?

Jeg har ingen ambisjoner for meg personlig om å bli toppolitiker. Det som er fint med Rødt er at det er engasjerte mennesker som vil gjøre noe. Det er ingen som går for å bli en skikkelig toppolitiker. Det viser vi med at vi har partiskatt. De pengene som vi tjener i kommunestyret og på Stortinget går til partiet. Det er for at vi ikke skal bli lokket av pengene, men at vi gjør dette fordi vi engasjerer oss i det vi brenner for. Men det er klart at nå til valget så har jeg ambisjoner om å komme inn i kommunestyret og gjøre en jobb der.

Kommunestyret i perioden 2015-2019 har vært preget av høy alder. Hva er dine tanker rundt det?

Mine tanker rundt det er at det er på tide å få inn noe ungt. Jeg har observert noen kommunestyremøter. Føler at det er de samme personene som går igjen som er oppe på talerstolen. Det er ofte de eldre. Hvorfor det er slik vet jeg ikke, men nå har vi muligheten til å gjøre noe med det. Rødt stiller med fem kandidater som er født på 1990-tallet. Det er på tide å få inn noen unge som virkelig brenner for politikken.

Er det noen som har inspirert deg eller hjulpet deg til å engasjere deg politisk?

Hovedårsaken til at jeg engasjerte meg politisk var pelsdyrindustrien, og det begynte på ungdomsskolen. Jeg har ikke hatt noen politiske forbilder, men Bjørnar Moxnes gjør en utrolig god jobb for Rødt på stortinget. Det som motiverer meg mest er de 40.000 ungdommene som streiker for klimaet; å se ungdom som engasjerer seg og vil bety noe i samfunnet.

Hvordan kan man få flere unge til å engasjere seg og delta i politikken?

Det er klart at en må ta ungdommen seriøst. Det er litt viktig. På stortinget og i en del andre partier i dag så gir de «high five» til de unge og sier at det er bra at de engasjerer seg, men så stopper det der. De tar ikke hensyn til det de mener. Det må en begynne å gjøre. En må ta ungdommen seriøst og høre på hva de har å si og ta det med seg inn i politikken. Jeg spurte ikke selv om å stå på førsteplass hos Rødt. Det var partiet som spurte meg og ønsket at jeg skulle stå øverst. De slipper ungdommene til. Det burde kanskje flere andre partier ha gjort; å spørre ungdomskandidatene om de vil stå ganske høyt på lista, og rett og slett ofre en av plassene til de eldre.

Hvis du havner i kommunestyret, hva kan man forvente av deg?

En kan forvente at jeg står på det som partiet sier og går til valg på. Der er Rødt soleklare at vi står på vårt uansett hvilken vei vinden går. Jeg kommer til å engasjere meg i ganske mange saker og engasjere resten av partiet for å få ut alle meningene som er for å få med mangfoldet. Jeg har et mål om å være ute blant folket og høre på de som blir påvirket av den politikken som føres og høre hva de ønsker og hva de mener for å ta dem med i betraktningen.

Hva er du engasjert i ellers?

Det går stort sett i fotball for min egen del. Jeg er trener der og aktiv i Haugar og NFF Rogaland. Der har jeg litt ambisjoner om å gjøre det bra etter hvert. Jeg håper å jobbe fulltid med fotball en dag.

Hva tenker du om å stimulere unge folk til å bosette seg i Karmøy og være med på å utvikle det lokale samfunnet? Hva trenger Karmøy for å få det til?

Vi må jo skape arbeidsplasser som er interessante for unge og fremtidsrettet. Grønn industri for eksempel. Det vil tiltrekke seg unge som jobber og tar denne utdanningen. Det trenger samfunnet. Utdanning er viktig. Å ha samarbeid med Haugesund kommune om høyskolen. En må få inn utdanninger som er aktuelle og fremtidsrettet. Samt å stimulere bedrifter i kommunen til å slippe til lærlinger slik at de kan få en smakebit av det gode arbeidslivet i kommunen.