«Krisen i Haugalandspakken: Løsningen ligger i dagen»

MENINGER: Haugalandspakken er i pengekrise. Sist styremøte (3. oktober) ble det klart at det mangler et sted mellom 1,55 og 2,4 milliarder kroner til å kunne vedta alle prioriterte prosjekter. Det ble også klart at det ikke kommer noen takstøkning før Haugalandspakken legges ned i 2023.

Politikerne har ikke lenger noe valg: Mange veiprosjekter må skrotes, og omfanget på planlagte veier må nedskaleres. 

For Karmøy sin del betyr pengekrisen at den kontroversielle omkjøringsvegen spiser opp alle tilgjengelige midler. Det blir rett og slett ikke penger til annet. 

Det er heller ikke penger til en ny fv. 47 fra Veakrossen og nordover.

For at hele Karmøy skal få en skikkelig trafikkavvikling de kommende årene, betyr dette at de inneværende pengemidlene må omdisponeres snarlig. 

Løsningen ligger i dagen, og er foreslått av Rådmannen i Karmøy i et saksframlegg for kommunestyret 1. juli 2019: 

Man deler opp og nedskalerer omkjøringsveg-prosjektet, det vil si skiller ut og bygger den delen som ikke er kontroversiell og som har en selvstendig, positiv effekt. Dette er konkret en ny rundkjøring i Åkra sentrum ved Opel-bygget, en forlengelse av Engvegen mellom Åkravegen i sør og Tostemvegen i nord i Åkra (slik at man unngår at all trafikk går gjennom sentrum), og en ny rundkjøring i Veakrossen. 

Rådmannen kaller dette alternativet for «alternativ E». Alternativ E inngår allerede i gjeldende reguleringsplan – det er altså bare å sette i gang med byggingen. 

Alternativ E vil ha en vesentlig lavere kostnad enn omkjøringsvegen, noe som betyr at Karmøy får flere hundre millioner kroner ekstra å rutte med, som kan brukes på å rydde opp i trafikk-korkene lengre nord på øya, samt legge bedre til rette for myke trafikanter over hele øya. 

Det er vel kjent at det ikke lenger er trafikkgrunnlag for å bygge ny vei på sør-Karmøy, og alternativ E vil fint kunne løse de få og små problemene vi har i Åkrehamn. 

Det er lengre nord på Karmøy at pengene virkelig trengs.