Ordfører Jarle Nilsen.

Krigen i Ukraina –⁠ ett årsmarkering

I dag marker vi at det er ett år siden Russland invaderte Ukraina. Et år med ubeskrivelige lidelser for befolkningen i Ukraina.


ORDFØRERENS APPELL: Gjennom media får vi fortløpende bilder og reportasjer fra de forferdelige krigshandlingene. Skildringene fra den fatale krigen er sterke og grusomme. Krigen berører oss alle.

Sykehus, skoler, boligblokker og viktig infrastruktur er med viten og vilje bombet til ruiner. Mange er drept og såret. Både militære mannskaper og sivile liv er gått tapt. Mange millioner ukrainere er drevet på flukt. Vi opplever den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. 

Ansvar for krigen – påligger Putin og hans medhjelpere , og ingen andre. Vi fordømmer krigshandlingene fra Russland – samtidig som vi støtter Ukrainas president og hans folk som ber om å få fred og få leve fritt og demokratisk i sitt eget land. 

Titusenvis av liv har allerede gått tapt. Vi ser grufulle bilder av massegraver og får rapporter om andre umenneskelige handlinger rettet mot forsvarsløse sivile. Putin har fullstendige neglisjert folkeretten. Det fordømmer vi på det kraftigste.

Det internasjonale samfunn står samlet mot Putins krigsideologi. En resolutt og samlet internasjonal reaksjon har vært viktig.

Vårt klare budskap til Putin er; - det finnes ikke en løsning for Russland som går gjennom krig og tyranni.

Russlands invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten. Krigshandlingene som blir beskrevet – og tapene av sivile liv blir nå etterforsket av både ukrainske myndigheter og internasjonale organer.

Etterforskningen vil gi svar på om det er begått krigsforbrytelser og folkemord. De som er ansvarlige for dette – både politisk og militært, vil bli holdt ansvarlig.

Majoriteten av det russiske folk er motstandere av Russland sin invasjon av Ukraina. Det gjennomføres store protester i inn- og utland med krav om at krigen må stoppes nå. Denne krigen har bare tapere.

Demokratiet kommer ikke til å vike for trusler. Vi skal aldri la de totalitære kreftene vinne over frihet, demokrati og solidaritet. Friheten vil seire. 

De fleste ukrainere som er på flukt er kvinner og barn - og en andel er eldre mennesker.

De norske myndighetene har gjort det klart at Norge fortsatt skal ta ansvar og stille opp. Det skulle bare mangle. Vi har et moralsk og etisk ansvar for å stille opp med resursene våre når mennesker er i nød og står i reell fare for å miste livet sitt. 

Det er helt riktig å gi støtte til Ukraina. For at de skal kunne forsvare sitt eget land, hjelpe innbyggere som nå står i en humanitær krise og for at de kan bygge opp landet igjen når krigen er over. Det er også helt riktig at regjeringa legger en langsiktig og forutsigbar plan.

Å gi vår støtte til Ukraina handler om å forsvare folkeretten, om europeisk sikkerhet, og ikke minst om solidaritet.

Vi vet ikke hvor lenge krigen i Ukraina vil vare eller hvor mange flyktninger som vil komme til Norge, og til vår region. 

Vi vet heller ikke hvor lenge de blir i Norge og - hvor mange som vil reise tilbake. Men vi vet at denne flyktningekrisen har satt oss på en historisk prøve. 

Jeg er stolt av alle nordmenn, norske lokalsamfunn, norske nabolag og frivillige lag og organisasjoner som stiller opp for ukrainerne. 

Som samfunn og som enkeltmennesker skal vi gjøre så godt vi kan, for å stille opp for de som kommer. Jeg appellerer til oss alle - til å ha vidåpne hjerter og vidåpne ytterdører for å ta imot mennesker som er i nød og som har krevende og vanskelige dager.

Mange på Haugalandet har allerede gjort en imponerende innsats. Det er blitt samlet inn penger, klær, utstyr, medisiner som er transportert til den ukrainske grensen. Andre reiser med buss for å hente nødlidene ukraienere til Norge. 

Ellers så ser vi frivilligheten – som alltid – er på tilbudsiden og gjør en formidabel innsats med å bistå myndighetene – for at vi sammen kan være et godt vertskap. Jeg er takknemlig, stolt og rørt over det store og gode engasjementet vi står sammen om på Haugalandet. Tusen takk til hver enkelt som bidrar.

Jeg er stolt over at Norge står samlet i solidaritet med det ukrainske folk. Vi er også samlet i solidaritet med alle verdens folk som lever i krig, under totalitære regimer og vi vil gjøre deres kamp for frihet og demokrati til vår kamp.

Vi skal stå sammen – og vi skal bekjempe det som begrenser vanlige folks mulighet til å leve frie, selvstendige liv – i frie, selvstendige stater.

Hver eneste dag skal vi kjempe for fred, frihet og demokrati.

Vi skal også vise solidaritet med russere som ønsker fred, frihet og demokrati i Russland. Vårt mål vil alltid være å forene folk – ikke å splitte dem.

Som vanlig er det sivilbefolkningen som lider mest i krig. Verst er det for de som er tettest på krigsområdene og kamphandlingen. Kvinner og barn som gjemmer seg i utbombede bygninger og kjellere – uten tilgang på nok mat eller vann.

Viljen til å ta imot og gi flyktningene beskyttelse har vært stor i hele Europa. I Norge har vi vedtatt å ta imot titalls tusen flyktninger. Mange er kommet allerede. Det er usikkert hvor mange som kommer hit. Men vi skal uansett inkludere de som kommer, inn i vårt fellesskap.

Denne markeringen er en heder til alle de som har gitt sine liv i kampen for frihet, i kampen for demokrati og i kampen for menneskeverd. 

Vi minnes de falne med respekt og takknemlighet og vi vil hedre deres liv og hedre deres død.

Vi har lærte at frihet er ikke noe man får – det er noe en må kjempe seg til og som man må kjempe for å beholde. Vi har lært at friheten må voktes og vernes. 

Vi står sammen med det ukrainske folket, vi kjemper for et fritt og demokratisk Ukraina.