Ådland fra nord. Illustrasjon omkjøringsveien, Statens Vegvesen

Krf-medlem ber partiet sitt om å snu i saken om omkjøringsveien

Skrevet av Øystein Merkesvik
03.12.2018 06:01 - OPPDATERT 03.12.2018 07:01

POLITIKK: Heidi Munkejord Haugen som er medlem i Karmøy Krf har sendt ut et åpent brev til partiet sitt der hun ber dem om å snu i saken om omkjøringsveien mellom Åkra-Sør og Veakrossen. 

– Flere parti har nå endret standpunkt, og vil ved en eventuell ny behandling i kommunestyret gå imot omkjøringsveien. Jeg ber om at også KrF må tørre å snu i denne saken, skriver hun. 

Heidi Munkejord Haugen, Medlem i Karmøy KrF

Munkejord Haugen mener trafikkgrunnlaget ikke er tilstede for å foreta utbyggingen og viser også til flere andre punkter:

– Veien berører mye landbruksareal som er i full drift. I Karmøy KrFs kommuneprogram for perioden 2015-2019 heter det: «KrF vil arbeide for vern av dyrket og dyrkbar jord og gode jordbruksmiljø». Veien berører viktig naturområde, som igjen påvirker ulike sårbare fuglearter. I Karmøy KrFs kommuneprogram for perioden 2015-2019 heter det: «KrF vil arbeide for å forvalte det biologiske mangfoldet og de spesielle biotopene som kjennetegner Karmøynaturen». Veien er stipulert til ca 700 millioner, men etter all erfaring vil den sannsynligvis komme på nærmere en milliard, skriver hun.

Jeg håper Karmøy KrF ser det uansvarlige i å kjøre denne saken videre når både manglende behov, landbruk- og naturinteresse samt økonomi taler sterkt imot. Ved å si ja til omkjøringsveien, fremstår også partiprogrammet til Krf som «tomme ord», skriver hun. 

Les alt om:

Karmoynytt