Geir Toskedal (KrF) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«KrF er i regjering, merkes det, mon?»

Skrevet av Geir Sigbjørn Toskedal
16.01.2020 13:51

LESERINNLEGG: Det har gått ett år siden KrF tiltrådte regjeringen. Det gjorde vi ikke ukritisk. Den politiske plattformen fra Granavolden inneholdt betydelige KrF-gjennomslag. KrF utgjør nå en forskjell i regjering og storting, deltakelsen nytter og resultatene treffer. Vi har til nå over 50 viktige egne gjennomslag i samarbeidsregjeringen. Du bør kjenne til noen.

Barn og familie er kjerneområder for KrF.  Vi er stolte av en historisk økning i barnetrygden fra 1. mars 2019 til 1.054 kr i måneden. Fra 1. september i år økes barnetrygden ytterligere med 3 600 kr i året for barn opp til fylte 6 år. Dette gir familiene bedre økonomi og øker valgfriheten. Økt barnetrygd er kanskje viktigste tiltak mot barnefattigdom. Det er urovekkende at barn og ungdom ikke får delta i aktiviteter som «alle de andre» kan. Nå blir det rimeligere barnehageplass for de yngste og økt skolestipend til ungdom i familier med lav inntekt. Det kommer en nasjonal ordning med gratis kjernetid og et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO. Bevillingene til familievernet, foreldrestøtten, helsestasjon- og skolehelsetjenestene og barnevernet økes. Innsatsen innen rus- og psykiatriomsorgen og innsats mot vold og overgrep økes. Det nye ordningen med fritidskort blir utprøvd som pilotprosjektet i flere kommuner før det innføres nasjonalt. Der likestilles alle familier uansett inntekt. Det gir muligheter for alle, men vil ha mest å si for familier med snaue rammer. Vi er stolte av å ha en partileder og familiefar som statsråd for disse satsingsområdene.

KrF er også garantisten for målrettet fattigdomsbeskjempelse globalt. Målet om 1 % av BNI står fast.  De fattigste områdene i verden er ofte de som rammes hardest av klimaendringene. KrFs bistandsminister er engasjert pådriver for støtte til klimatilpasning, sultbekjempelse og forebygging av klimarelaterte katastrofer. I dette ligger det også en økt innsats for et klimatilpasset landbruk og matsikkerhet. Til sammen brukes rundt 7 av 39 milliarder kroner på klimatiltak. Dette er direkte hjelp til dem det gjelder, noe som også motvirker en krevende flyktningesituasjon.

Ikke minst landbruket her hjemme i Norge merker at KrF sitter i ministerstolen. For første gang siden 2013 går inntektsgapet mellom bønder og andre grupper ned. Oppgjøret ble på 1,24 mrd. kr, og avtalen gir i gjennomsnitt 20 600 kroner i økning per årsverk. KrF innfrir dermed løftet om å sikre bønder en bedre inntektsutvikling enn andre grupper i 2020.

Jeg er stolt av denne skrytelisten etter ett år selv om den bare er et lite utdrag fra helheten. 

 

Geir Sigbjørn Toskedal, Stortingsrepresentant for KrF i Rogaland