Hovedutvalg helse og omsorg 6. mars.

Krever matombringing til eldre til høsten

Skrevet av Kent Olsen
06.03.2019 21:12 - OPPDATERT 06.03.2019 22:12

POLITIKK: Hovedutvalg helse og omsorg vedtok onsdag kveld at en skal gjeninnføre matombringing til eldre senest til høsten, og krever ny sak til behandling allerede neste møte i april.

Tilbudet ble lagt ned i 2015 for å spare penger.

Turid Aune (H) poengterte at underernæring koster samfunnet mye penger, og sa at mat er medisin.

– Det er lett å legge ned mattilbudet, men regningen på den andre enden blir kanskje mye større. Eldre som får i seg god mat holder seg friske lengre, sa Aune.

– Når jeg ser at det kan la seg gjøre i andre kommuner så er det passivt at vi ikke klarer å få det til i Karmøy. Hvis viljen er der så får vi det til. Vi kan ikke bare si at vi skal satse på at de eldre skal bo lengst mulig hjemme. Det må legges til rette, sa Inger Elise Netland Kalstø (AP).

Holdt gruppemøte

I forkant av saksbehandlingen ble det holdt et gruppemøte, der blant annet uavhengig representant Helge Thorheim deltok.

– Saken er for defensiv. Den beskriver hvordan det har vært og skriver noen muligheter. Konklusjonen er at vi tar den til orientering og i reformen Leve Hele Livet. Jeg er redd for at dette med matombringing vil drukne i fremdriften av Leve Hele Livet, sa Thorheim om administrasjonens utredning, og manet til at en skal være mer aktiv.

– Dette er vi enige om at skal på plass igjen. Tilbudet skal etableres. Men det som er signalisert er distribusjon som er utfordringen. Så vet vi om såpass mange muligheter i distribusjon, sa Jan Birger Medhaug (H), og viste til Solstein, Blå Kors, og la til at han er sikker på at en får dette til.

– Vi er utålmodige

Leder i hovedutvalget, Leif Malvin Knutsen (KrF) kommenterte med at en ønsket ikke å la dette gå for lang tid etter at han hadde lest opp fellesforslaget (se faktaboks) fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og uavhengig Helge Thorheim, med støtte fra Sosialistisk Venstreparti.

– Vi er utålmodige. Alle partiene er samlet. Vi håper at administrasjonen klarer å få til en sak slik at vi kan komme i gang med drift så snart som overhode mulig, sa Knutsen.

Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Les alt om:

Politikk Karmoynytt