Kraftig økning i antall voldtekter

Skrevet av Kent Olsen
21.02.2019 13:04 - OPPDATERT 21.02.2019 14:04

KARMØY/HAUGESUND: I en rapport som Sør-Vest politidistrikt har offentliggjort viser tallene at fra 2014 til 2018 er økningen av anmeldelser innen seksuallovbrudd på mer enn 80 prosent, fra 382 til 705 saker.

I 2017 ble 26 voldtekter anmeldt. I 2018 har tallene mer enn doblet seg, til 53 saker i Karmøy og Haugesund.

For voldtekt av barn er det også en økning i Karmøy fra 2017, fra 14 saker til 19 saker i 2018.

– En del av disse sakene er ressurskrevende for politiet å jobbe med, mens andre krever mindre innsats. Sakene er uansett viktige og et prioritert område for politiet, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

En ser også en kraftig økning i sedelighet, der det har økt fra 132 saker i 2017 til 171 saker i 2018.

Mishandling i nære relasjoner opplever også en økning, fra 58 saker i 2017 til 62 saker i 2018 i Karmøy og Haugesund, kommer det frem i pressemeldingen.

Les alt om:

Karmoynytt