oddhansen_aakra_005. Foto: Haakon Nordvik.

Kommunens byggeskikkpris til Åkrasanden atrium

Skrevet av Kent Olsen
05.12.2018 08:42 - OPPDATERT 05.12.2018 09:42

ARKITEKTUR: Kommunens byggeskikkpris går til Åkrasanden atrium.

Det ble bestemt i hovedutvalg teknisk og miljø tirsdag kveld.

JURYENS VURDERING

Rekken består av sju vinkelformete eneboliger på to plan. Mot gaten trappes rekken ned av volumer for carporter og boder. Eneboligene er organisert diagonalt i forhold til hverandre. Volumene i de to etasjene har mange diagonale vinkler. Slik utgjør rekken en påfallende og spennende visuell helhet. Den minimalistiske stilen skjemmes ikke av inkonsekvent volummarkering og linjeføring. Men den tidstypiske materialbruken vil nok kunne by på vedlikeholdstekniske utfordringer.

Mellom enhetene og i vinkelen mellom hver enhets fløyer dannes det skjermete uterom. Uterommene på begge plan har nær forbindelse med interiørene og delvis utsikt til stedets attraksjon: Havet. Måten å sette enhetene sammen på har hatt en praktisk pris for planløsningene. De diagonale vinklene i interiørene kan stille spesielle krav til møbleringen. Likevel synes fordelene ved å sette rekken sammen slik langt å dominere.

Noe lignende har hittil ikke vært bygget i distriktet. Slik er prosjektet en nyhet. Rekken er tegnet av profesjonelt arkitektfirma. Dermed har man oppnådd å utvide bygningstypologien i vårt område i en tid hvor tett/lav-bebyggelse er særlig aktuell.

Les alt om:

Karmoynytt