Kommunen får 29 millioner i tilskudd

Skrevet av Ann Margit Grønstad
20.04.2020 10:09 - OPPDATERT 20.04.2020 10:32

I dag får kommunene utbetalt støtte fra staten på grunn av korona-krisen.

ØKONOMI: Rogaland får i dag utbetalt 405 millioner kroner som følge av korona-krisen. Virusutbruddet påvirker kommunene som har økte utgifter og mindre inntekter. 

– Staten skal stille opp for kommunene i denne krevende situasjonen. Derfor får kommunene i Rogaland og fylkeskommunen nå overført 405 millioner kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding. 
 
− Hele landet står i en krevende situasjon, og vi må regne med at kommunenes utgifter vil øke. Mange opplever press på sykehjem og hjemmetjenester, og det vil være større behov for renhold for å forebygge smitte. Samtidig får færre kommuneansatte gjort den viktige jobben sin. For å hjelpe kommunene i denne vanskelige situasjonen, har Stortinget vedtatt å øke rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene med 6,15 milliarder kroner, sier Astrup.  
 
Av økningen på 6,15 milliarder kroner går 1,25 milliarder kroner til fylkeskommunene, og 4,9 milliarder til kommunene. Av tilskuddet til kommunene, vil 3,75 milliarder kroner bli fordelt som innbyggertilskudd etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, noe som gir kommunene i Rogaland en økning på 332 millioner kroner i 2020.

Tilskuddet til Karmøy kommune utgjør over 29 millioner kroner.

Tilskudd til kollektivtrafikk

I tillegg er rammetilskuddet til kommunene økt med én milliard kroner som kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO. Disse midlene er foreløpig ikke fordelt.

Resten, 150 millioner kroner, vil bli fordelt som skjønnstilskudd til kommunene. Disse midlene forvaltes og utbetales av fylkesmannen i det enkelte fylke, og fordelingen er enda ikke klar. Det ventes at dette vil overføres ved neste ordinære utbetaling av rammetilskudd som er 4.mai. 

Av tilskuddet til fylkeskommunene vil én milliard kroner gå til kollektivtrafikk og bli fordelt etter fylkenes andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Resten, 250 millioner kroner, vil gå til kompetanseutvikling og bli fordelt mellom fylkeskommunene med et likt beløp per innbygger. 
 
− Stor nedgang i antall passasjerer har gitt fylkeskommunene svikt i billettinntektene for kollektivtrafikken. Vi vil kompensere for dette ved å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med én milliard kroner. I tillegg vil vi støtte kompetanseutvikling og opplæring for de permitterte med 250 millioner kroner gjennom innbyggertilskuddet til fylkeskommunene, sier Astrup.  
 

Følger situasjonen nøye

I pressemeldingen heter det videre at regjeringen vil komme tilbake til ytterligere tiltak i revidert nasjonalbudsjett for 2020. 
 
– Foreløpig er det vanskelig å vite sikkert hva koronaviruset vil bety for kommunenes økonomi. Noen kommuner opplever nok at situasjonen påvirker økonomien allerede, mens andre kommuner først vil merke konsekvensene etter hvert. Det er også sannsynlig at noen kommuner blir hardere rammet enn andre. Vi følger nøye med på situasjonen, og vil komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunene av virusutbruddet i revidert nasjonalbudsjett for 2020, sier Astrup. 
 
 
Fordeling økt rammetilskudd til kommunene med 3,75 mrd.     

Kommune Økt rammetilskudd    (1000 kr) 

1101 Eigersund                                  10 554  

1103 Stavanger                                  95 463  

1106 Haugesund                                 25 866  

1108 Sandnes                                    54 100  

1111 Sokndal                                      2 697  

1112 Lund                                          2 520  

1114 Bjerkreim                                   2 182  

1119 Hå                                           13 442  

1120 Klepp                                       13 444  

1121 Time                                        13 078  

1122 Gjesdal                                       8 446  

1124 Sola                                         18 502  

1127 Randaberg                                  7 711  

1130 Strand                                        9 467  

1133 Hjelmeland                                 2 235  

1134 Suldal                                         3 163  

1135 Sauda                                        3 630  

1144 Kvitsøy                                         560  

1145 Bokn                                            786  

1146 Tysvær                                      8 110  

1149 Karmøy                                   29 612  

1151 Utsira                                          349  

1160 Vindafjord                                 6 377  

Rogaland                                       332 294