Leserinnlegg:

Komikk i formannskapet


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen 

Kommunedirektøren i Karmøy har innsett at den famøse omkjøringsveien i Åkrehamn på Karmøy er blitt en umulighet. I forrige uke ble derfor formannskapet og kommunestyret bedt om å skrote veiprosjektet for godt, og heller gå for oppgraderinger av eksisterende veinett. 

I Rogaland fylkeskommune (veieier) har man sett skriften på veggen lenge. Fylkestinget bevilget derfor i 2021 hele 7 millioner kroner til nye utredninger av omkjøringsveien og 3 millioner til å se på muligheter for å oppgradere eksisterende vei i stedet for å bygge omkjøringsvei. Disse utredningene kom for et par uker siden, og konkluderte med at omkjøringsveien nå er blitt så dyr (1,5 milliarder kroner) og har en så høy negativ samfunnsøkonomisk nytteverdi, at den bør skrinlegges for godt. 

Men det er som kjent er det knyttet stor politisk prestisje til omkjøringsveien. Veldig stor prestisje. For den skal, ifølge de som var med på å vedta den i 2007, gjennomføres uansett kostnader for befolkning, næringsliv og natur. 

I formannskapet i Karmøy i går den 15. mai fikk denne politiske prestisjen særdeles komiske proporsjoner. I et utsettelsesforslag fremmet av Karmøylista, Ap og KrF, kreves det at fylket blant annet skal utrede flere trasévalg for omkjøringsveien, oppdatere trafikktellinger for hele strekningen, og redegjøre for «hvordan oppgradering av dagens trasé på strekningen Fv. 547 Åkra Sør-Veakrossen vil kunne ivareta fremtidens trafikkflyt, -sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper».

Det komiske ligger i at samtlige av de foreslåtte utredningene allerede er gjort, både tilbake i tid og i de nye utredningene som kom i forrige uke.

Karmøylista, Ap og KrF ber altså fylket om å punge ut med flere nye millioner kroner til utredninger som allerede er gjort! 

Det er selvsagt ingen som kan ta et slikt forslag seriøst. Dette handler nok kun om én ting: Det er snart lokalvalg, og Karmøylista, Ap og KrF vil ikke innrømme overfor velgerne at de er villige til minst å firedoble dagens bompengetakster for å bygge en omkjøringsvei som til overmål alle nå vet at er umulig å bygge. 

Kjære Karmøy kommunestyre, dere kan ikke sende et slikt forslag tilbake til fylkeskommunen, om dere vil ha æren i behold. Vi regner med at saken tas opp på ny i kommunestyret den 22. mai.