Den nye posisjonen holdt sin første pressekonferanse mandag.

«Koalisjonen må offentliggjøre samarbeidsavtalen»

Skrevet av Hein Berdinesen
27.09.2019 11:59

MENINGER: Den nye politiske koalisjonen i Karmøy skal holde samarbeidsavtalen for de neste fire årene hemmelig for velgerne. Nei, du leste ikke feil. De som skal styre kommunen i kommende valgperiode har ikke tenkt å fortelle velgerne konkret hva de skal gjøre. Velgerne skal ikke få et åpent innsyn i Ap, KrF, Sp, Venstre og Frp sin felles politikk. 

Koalisjonen har utarbeidet et strategidokument, men det er kun til internt bruk. De har ikke formulert en felles politisk plattform for offentliggjøring. 

Dette er, for å si det mildt, svært uvanlig. Alle kommuner (utenom Karmøy) har en tradisjon for at når det skjer et politisk skifte, så skal det offentliggjøres et dokument som gir velgerne innsyn i hvordan kommunen skal styres. 

Jeg spurte en politiker i Karmøy om det virkelig er tilfelle at samarbeidsavtalen ikke skal offentliggjøres. Jeg fikk følgende svar: 

Samarbeidsavtalen i den nye koalisjonen er et internt strategidokument, som skal holdes hemmelig. Ja, man har faktisk aldri formulert en felles politisk plattform i Karmøy kommune, uansett hvem som har samarbeidet og styrt kommunen (sic!). 

Vedkommende kunne også fortelle at dette er «uproblematisk», da partienes programmer ligger på kommunens nettsider, «lett tilgjengelig for alle», og at saker blir behandlet demokratisk i åpne møter «hvor alle interesserte som har anledning til å stille, møter opp». 

Dette er en uhørt praksis. Et politisk styre kan selvsagt ikke basere informasjonsflyten sin på at velgerne får innblikk i politiske saker så lenge man er «interessert nok» i politikk, og «har anledning til» å stille som tilhører. 

Det er ikke rart at valgdeltakelsen er så lav i Karmøy kommune – velgerne får jo ikke delta i politikken.

Velgerne har stemt inn sine partier basert på spesielle saker og ideologisk overbevisning på den politiske høyre-venstre aksen. Når man da får en koalisjon mellom såpass ulike partier som Ap, KrF, Sp, Venstre og Frp, blir de enkelte partiprogrammene revnende likegyldige; det er den felles politiske overensstemmelsen mellom de fem partiene som er av betydning for velgerne. 

Når koalisjonen er så sterkt uenige i viktige lokale saker som Fjord Motorpark, omkjøringsveien, eiendomsskatt, skoleutbygging, og mye mer, burde det være åpenbart at velgerne får vite hva samarbeidsavtalen sier om hva koalisjonen er blitt enig om i disse sakene. Det må jo være en total politisk åpenhet om disse tingene – det rekker ikke med en opplesning av noen få setninger på en pressekonferanse. 

Koalisjonens hemmeligholdelse av samarbeidsavtalen er fullstendig uakseptabel. Det er en praksis som ikke hører hjemme i noen form for demokratisk styring. 

Koalisjonen må offentliggjøre samarbeidsavtalen snarest.