Jamal Alawad på plass hos Europris på Bygnes der han nå har fått sin første betalte jobb etter ankomsten til Norge.

Knakk språkkoden og sikret seg jobb

Skrevet av Øystein Merkesvik
09.11.2018 05:00 - OPPDATERT 09.11.2018 06:00

ARBEIDSLIV: For tre år siden kom Jamal Alawad og kona til Norge som flyktninger fra Syria. Ekteparet havnet i Kopervik hvor de ble med i Karmøy kommunes introduksjonsprogram der språk og arbeidstrening henger sammen som hånd i hanske.

Gjennom programmet har 32-åringen fått prøve seg i ulike deler av Aski-systemet hvor han har tatt både språkutfordringer og arbeidsoppgaver på strak arm.

– Det viser seg at det å ha en arbeidssituasjon bidrar til å bedre språktreningen. Språk er nøkkel til integrering, utdanning og jobb og man kommer ikke så langt uten, sier daglig leder i Aski Ragnhild Bjerkvik.

Trives

I Aski-systemet kan deltakerne få jobberfaring i alt fra barnehage, kjøkkenproduksjon, trykkeri

og Europris-butikken de driver på Bygnes. Jamal har vært innom flere av avdelingene og trives godt både med både kunder, kollegaer og arbeidsoppgaver.

– Jeg liker å jobbe mye. Her på Europris setter jeg varer i hyllene, rydder, vasker og gjør mye forskjellig, forklarer han.

Daglig leder i Aski, Ragnhild Bjerkvik, Jamal Alawad og butikksjef Jon Inge Nilsen.

Fikk jobbtilbud

Som deltaker i tiltaket Norsk i praksis har han kombinert dagene med å gå på skole tre dager i uken og to dager arbeidspraksis på Europris den siste tiden. Innsatsen har betalt seg for 32-åringen som nylig ble tilbudt jobb ved butikken på Bygnes.

– Han viste fort at han tok oppgavene lett. Han var i tillegg veldig aktiv og engasjert og har såpass god arbeidsevne og kapasitet at vi så at vi kunne bruke den i ordinært arbeid, sier butikksjef Jon Inge Nilsen.

Han mener at det å jobbe i butikk er en god arena trene seg i for dem som ønsker å integrere seg i det norske samfunnet.

– Det fine med butikk er at kundene ikke vet hvorfor han jobber hos oss. Han blir behandlet som en vanlig ansatt av kundene og er i kontakt med dem hele tiden, sier han.

Flere får arbeidstrening

I tillegg til å legge til rette for arbeidstrening gjennom introduksjonsprogrammet er arbeidsforberedende trening et tiltak hvor Aski frem til nå har hatt 25 plasser tilgjengelig. Nylig fikk de gladmeldingen om at NAV Rogaland hadde tildelt dem ytterligere ti plasser for å hjelpe arbeidsledige ut i arbeide og kan dermed hjelpe 35 personer i denne situasjonen.

– Det er vi veldig takknemlig for og jeg tror at NAV Karmøy har vært en pådriver for at det skulle bli en økning i antall plasser, sier Bjerkvik.

- Stor verdi

Hun forteller at behovet for slik trening er stort for både unge og voksne som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet.

– Dette har stor verdi i lokalsamfunnet. Dette er tiltak som mange kan dra nytte av og det er dem lengst fra arbeidsmarkedet dette er for. En har handlingsrom i tiltaket og anledning til å bruke en del tid der, forklarer hun.

Gode resultat

I følge Aski-sjefen har de oppnådd gode resultater gjennom tiltaket. En oversikt fra siste kvartal viste at 50 prosent av deltakerne kom seg ut i jobb.

– Dette er veldig gode tall og vi jobber på og har tatt inn det vi hadde av ventelister, sier hun.

Nettopp dette at man kan unngå lange ventetider for å bli en del av arbeidstreningen mener hun er viktig for å oppnå gode resultater.

– Vi vet at når folk blir satt på en slik venteliste så kan motivasjonen være en ferskvare. Når en endelig har tatt mot til seg og og søkt seg inn på tiltaket og man vet at det er 12 måneders venteliste kan man falle av i den tiden det tar.

Godt samarbeid

Også når det gjelder arbeidsforberedende trening bruker Aski sine egne bedrifter til praksisplasser. Samtidig er de avhengige av å ha et tett og godt samarbeid med et lokale arbeidslivet for å sikre deltakerne gode fremtidsmuligheter.

– Når de er klare for å gå videre ut i annen type bedrift så gjør vi det. Hele tiden er det tett oppfølging med våre veiledere slik at hverken arbeidsgiver eller den aktuelle jobbsøker må føle seg til overs, understreker hun.

 

Les mer om:

Karmoynytt