Klar for stortstilt utbygging

Skrevet av Jarl Vidar Meling
02.08.2011 07:21 - OPPDATERT 02.08.2011 09:21

Bystyret ga i mars klarsignal til å bygge 60 nye sykehjemsplasser i tilknytning til utbyggingen av revmatismesykehuset i Haugesund. Klokken 12 i dag settes spaden i jorden og utbyggingen er igang. -Dette blir en kjempestor dag for oss. Etter mye planlegging ser vi enden, sier direktør Jan Birger Medhaug. I følge planene skal det bygge èn ekstra etasje på dagens sjukehus i tillegg til to nye fløyer. Dette vil gi rom til 60 nye sykehjemsplasser. Utbyggingen er kostnadberegnet til litt i underkant av 400 millioner kroner. Når bygget står ferdig i 2015 vil 18000m2 fremstå som nye. -Denne utbyggingen er svært viktig for byen og vil gi oss en ny dimensjon med tanke på behandling og oppfølging av eldre og pleietrengende, fordi du vil ha et sykehus og et rehabiliteringssenter vegg i vegg, sier ordfører i Haugesund, Petter Steen jr.

Les mer om:

Tv-haugaland Politikk