Asbjørn Eik-Nes

«Ungdommens syn på lettare narkotiske stoffer»

Skrevet av Asbjørn Eik-Nes
10.09.2019 07:00 - OPPDATERT 10.09.2019 09:00

MENINGER: Regjeringpartias ungdomsorganisasjonar meiner dette:

Frå heimesidene deira:

Frp U

Det er ikkje statens oppgave å straffe folk som tar dårlige valg og kun rammer eiga helse. Vi ønskjer derfor å legalisere og regulere omsetninga av alle former for narkotiske stoff.

Unge Høyre

Unge Høyre støtter derfor rusreforma som går ut på at ein i realiteten avkriminaliserar bruk og oppbevaring av narkotiske midler. Unge Høyre er for legalisering av lettare narkotiske stoff. (Sjå Høies modell frå Portugal.)

Unge Venstre

Unge Venstre vil legalisera og regulera omsetningen av cannabis. Berrre ved å regulera cannabis kan vi få marknaden under kontroll.

Krfu

KrFU vil depenalisere (alternative reaksjonar til straff) bruken av narkotiske stoff og at oppfølginga av personar som har blitt tatt for narkotikaforbruk skal flyttas fra justis til helsetenesta. KrFU meiner det er positivt at rus ikkje er lett tilgjengeleg fordi auka tilgang heng saman med auka forbruk.

Karmøy Venstre støttar ikkje utsegna som vart brukt av Unge Venstre i skulevalget.

Asbjørn Eik-Nes

1.kand. Karmøy Venstre