Illustrasjonsbilde / pixabay

«Kjærlighet er ikke nok»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Demens rammer ikke bare den ene som får diagnosen, det rammer en hel familie. Å være pårørende til en med demens er krevende. Ventesorgen er tung og innsatsen koster. Mange pårørende blir selv utslitt og syke av å følge opp et annet menneske som går den tunge veien fra selvhjulpen til tungt hjelpetrengende.

Underveis i sykdommen kommer det et tidspunkt der god vilje og kjærlighet ikke er nok, det trengs profesjonell oppfølging fra medarbeidere med helsekompetanse. Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi er opptatt av at vi må få mer demensvennlige samfunn der folk kan leve gode liv så lenge som mulig, selv med denne diagnosen. Og vi er opptatt av at vi trenger en stor satsing på utbygging av demensomsorg, slik at den profesjonelle hjelpen finnes den dagen det trengs. Da trenger vi gode aktivitetstilbud, avlastning til pårørende, omsorgsboliger og sykehjemsplasser og ikke minst fagfolk som kan sikre at mennesker får den omsorgen de har behov for, når sykdommen kommer så langt.

Det er vårt ønske til politikerne som skal velges til Stortinget til høsten. Kan dere love oss at dere vil jobbe for det?  

Styret i Haugaland Demensforening