«Hvor mye skal vi klare å gå gjennom, før tjenesten til slutt kollapser?»

I et brev til politikerne i Karmøy kommune uttrykker helsesykepleier Carina Alvestad, tillitsvalgt i Norsk Sykepleier Forbund, sin bekymring omkring lekkasjen i personell i kommunen.

En artikkel i Karmøynytt fredag forteller at det er en mangel på helsesykepleiere i kommunen. Fire skoler står for tiden uten drop-in tilbud på skolen. Det synes flere i kommunen er beklagelig. Les saken her. 

Helsesykepleier og tillitsvalgt i Norsk Sykepleier Forbund, Carina Alvestad, har sendt denne bekymringsmeldingen til politikere i Karmøy: 

Jeg kontakter dere i mitt verv som tillitsvalgt på helsestasjonene i Karmøy kommune. Som dere sikkert har fått med dere, har det vært en stor lekkasje av personell til andre kommuner. Nå er vi slitne, og nå sier vi i fra. Dette er en tjeneste som er på bristepunktet, eller kanskje over bristepunktet, og fortsetter det i denne stilen, har dere få helsesykepleiere igjen i kommunen! 

Koronapandemien kom som et sjokk for alle. Vi snudde oss om, begynte med kriseberedskap i form av testing, telefontjeneste og luftveislegevakt. Barna og familiene ble satt på vent. Vi gikk ned til et minimum av drift. Nybakte mødre fikk komme på kontoret i 15 min før de ble sendt hjem. Til vanlig bruker vi rundt 2 timer på en nyfødtkonsultasjon. 

Det var tøft å stå i dette som helsesykepleier, det å ikke få gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Det å gjøre en dårlig jobb med mennesker, det setter spor, når vi vet de skulle fått så mye mer. Men vi kunne ikke gi mer tid, både pga smittevern, men også pga at flere i tjenesten var overflyttet telefonteam og testteam. 

Det har vært en tøff tid å stå i da Åkra helsestasjon ble omgjort til luftveislegevakt. Det var tøft å måtte kjempe for å få helsestasjonen tilbake. En luftveislegevakt som etter hvert sto tom, og en helsestasjon som manglet lokalet sitt. Vi gråt og kjempet for å få komme «hjem» igjen. Det har vært en tøff tid å stå i, da konsultasjoner som ble satt på vent i koronapandemien, skulle tas igjen da helsestasjonen åpnet igjen. Dette uten ekstra ressurser, samtidig som vanlig drift skulle gå som normalt. Det har vært en tøff tid å stå i, med masse-flykt fra kommunen. Dette gir merbelastning på de som står igjen. 

Vi er en tjeneste på rundt 30-40 stk. Fra koronapandemien startet, har vi hatt 12 oppsigelser i tjenesten. Det er flere som har sagt opp en fast stilling, og gått til vikariat i annen kommune, dette sier litt. Seneste oppsigelse er denne uken. Dette er ei som har vært i stillingen i under 4 mnd, som er ferdig helsesykepleier, som vi nå mister om 2 uker. En ny stilling står tom! Vi har 2 fra tjenesten som er blitt ledere, og dermed ikke jobber «på gulvet». Vi har 2 som er pensjonert. Det er 3 stk som er i fødselspermisjon. 3 stk har jobbet på Åkra, men fått jobb lenger nord på øya. Dette tærer på folk! Tjenesten har den siste tiden hatt 6 sykemeldte, noen er tilbake, andre er i langtidssykemelding. Ja, nye har blitt ansatt i stillingene til de som har sagt opp, noen helsesykepleiere, men også sykepleiere da helsesykepleiere er en mangelvare. Noen stillinger er fortsatt ubesatte. Dette går ut over fagmiljøet og det går ut over tilbudet til våre barn og ungdom i denne kommunen! Det gjør også at de som er igjen blir sliten. En ny runde med opplæring, før man gjerne mister dem igjen. 

For jobb får man som sykepleier, man må ikke jobbe i denne tjenesten om det til slutt går ut over egen helse. Kompetansen forsvinner fra øya. Kompetanse som kommunen har betalt for, både i form av å sende folk på kurs, men også i form av å dekke videreutdanning fra sykepleier til helsesykepleier. Ved sykemeldinger kommer det ikke inn vikarer i tjenesten vår. Det er vi som er slitne fra før, som er på bristepunktet, som må ta det ekstra. Evt må konsultasjoner utsettes, og det går ut over barna, nok en gang. Så når er nok nok? 

Det er et politisk vedtak om at helsestasjonen i Skudenes skal driftes. Men hvordan skal dette la seg gjøre, når en tjeneste står på bristepunktet og ikke klarer å drifte med nok personell på de store helsestasjonene? Ikke klarer å dekke opp på alle skolene? Skoler står tomme, uten helsesykepleier, eller med en sykepleier i en helsesykepleierstilling. På HFU må man være helsesykepleier for å skrive ut resept på prevensjon, heller ikke her klarer vi å dekke opp med mange nok, og de som allerede jobber der, må jobbe ekstra. Noe som igjen sliter på dem, de blir slitne, gjerne utbrent, eller sier opp. Vi vet det er stor sykepleiemangel i Norge. Dette gjelder også i vår tjeneste. Og ja, sykepleiemangelen er stor, men helsesykepleiermangelen er også kritisk.  

[annonse]
I UNICEFS kommuneanalyse kommer Karmøy kommune på 314 av 319 plass i Norge. Her har de sett på helsetilbud, barnevern, skole, fritidsaktiviteter etc. Vi kommer dårlig ut! Noe må gjøres!

Men hvor mye skal vi orke å kjempe? Hvor mye skal vi klare å gå gjennom, før tjenesten til slutt kollapser? Vi ber dere, ta en titt på tjenesten vår. Snakk med oss. La oss fortelle hvordan tjenesten kan bli bra igjen! For vi vil være her. Vi har kjekke kollegaer. Vi har en utfordrende, kjekk og spennende jobb. Vil liker å jobbe med forebygging. Se at barn og foreldre får ting til. At de har det bra! 

Forebygging koster. Forebygging er lett å luke bort når man trenger ressurser andre steder. MEN, om man ikke forebygger, da blir det dyrt i andre enden.. 

Mvh Helsesykepleier Carina Alvestad, tillitsvalgt i Norsk Sykepleier Forbund

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.