Kilden Bibelmisjon

Skrevet av Jarle Tollaksen
02.05.2019 15:00 - OPPDATERT 15.05.2019 08:10

Kopervik Bedehus - midt i gågata

Møte Søndag 19.mai kl.19.00 v/Josef Nilsen
Tema : FRIHET- Gled dere i Herren.                                            

Uken etter 17. Mai  får vi besøk av sang -evangelistene: Arne Gundersen-Leif Solheim og Sverre Leif Lien

Fredag 24/5 Kl.19.00 Kopervik Bedehus.   

Lørdag 25/5 Kl.19.00 Kopervik Bedehus

Søndag26/5 Kl.11.00 Kopervik Bedehus.    

Søndag26/5 Kl.19.00 Loftet på Åkra.      

Gode sang krefter deltar i møtene.             

Alle hjertelig  velkommen!

Kollekt til arbeidet og bibler til Kina.