Kilden Bibelmisjon

Skrevet av Jarle Tollaksen
02.05.2019 15:00 - OPPDATERT 24.06.2019 12:04

Sommermøter

Søndag 30.juni Kl.19.00
Josef Nilsen. Tema: Frelsesvisshet
12.Juli kommer Terje Tveiten
Møter: Fredag 12/7- Kl.19.00
Lørdag 13/7- Kl.19.00
Søndag 14/7-Kl.19.00

Mrk. Lørdag Kl.12.00 Åpent hus
Kilden Bibelmisjon starter opp igjen
Søndag 4. august. Velkommen!

Fikk du med deg disse sakene?