Leserinnlegg:

Karmøyordføreren ønsker seg visst en mangedobling av bompengene

Bompenger ligger an til å bli den store valgkampsaken i Karmøy neste år.


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

MENINGER: Bompenger ligger an til å bli den store valgkampsaken i Karmøy neste år. I neste kommunestyreperiode skal det nemlig etter planen avgjøres om Karmøy skal få sin egen bompengepakke (Karmøypakken) med bommer fra Åkra i sør til Våge i nord (dvs. til rundkjøringen Husøyvegen/Helganesvegen) – da for å oppgradere fylkesvei 547 på denne strekningen.

Etter alt å dømme blir det politisk flertall for en Karmøypakke, men innholdet i bompengepakken og dermed størrelsen på takstene er foreløpig helt åpent. Karmøypolitikerne skal i mai gi sin tilrådning til fylkeskommunen, om de ønsker en dyr bompengepakke som blant annet vil inkludere omkjøringsveien på Åkra, eller om de ønsker en variant omtrent med dagens takster, der den svært kostbare omkjøringsveien ikke er med.

Det er knyttet stor spenning til hva partiene som tidligere har ivret for omkjøringsveien (dvs. Høyre, Ap, KrF og Karmøylista) vil stemme i mai. Mener disse partiene virkelig at omkjøringsveien er verdt omtrent en tredobling av dagens takster – som da vil komme i tillegg til bypakken på fastlandssiden? I så fall må også sårt etterlengtede tiltak eksempelvis på Håvik legges på vent i mange år inntil reguleringsplanen for omkjøringsveien en eller annen gang kanskje blir godkjent av departementet. Det er nemlig slik at det største prosjektet i en slik bompengepakke må ha en godkjent reguleringsplan før bompengepakken kan vedtas.

Med dette som bakteppe var det forstemmende – men ikke overraskende – at ordfører Nilsen i Haugesunds Avis 22. desember uttalte at omkjøringsveien «på ingen slags måte» er et skrinlagt prosjekt, og viste til at tre ulike kommunestyrer har sagt ja til omkjøringsveien gjennom årenes løp. Det som kommunestyret har sagt ja til flere ganger, er imidlertid reguleringsplanen – kommunestyret har ikke sagt noe om hvilket innhold de ønsker seg i en eventuell ny Karmøypakke. Noe ordføreren altså hopper galant over i intervjuet med HA.

Ordføreren «minnet» også om at prosjektet ligger inne i Haugalandspakken, noe som for øvrig er blank løgn – slik den foregående lederen av samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune uttrykte det – siden prosjektet av finansielle årsaker for lengst er tatt ut av Haugalandspakkens prosjektportefølje. Dette burde både Nilsen (og journalisten) selvsagt ha fått med seg.

Ordføreren hevdet også at trafikken på Åkra «øker hver eneste dag». Dette er også blank løgn siden trafikkmålingen viser stabil trafikkmengde med årsdøgntrafikk (ÅDT) på rundt 13 000 – helt siden 2017 (også for 2022). Folketallet på Åkra har også vært stabilt i samme periode. Her minner jeg også om at bare 15 prosent av kjøretøyene på Åkra er gjennomgangstrafikk.

Karmøy Høyre er visstnok i en slags intern krise, og det kan jo være at det er mange andre enn undertegnede som sliter litt med å se den helt store forskjellen på Karmøy Ap og Karmøy Høyre. Hvis begge partiene i mai i tillegg viser at de ønsker seg en mangedobling av bompengene for å få bygget det miljøskadelige prosjektet som omkjøringsveien er, så er det trolig mange velgere som kommer til å se seg om etter et helt annet alternativ.

Med de siste uttalelsene fra ordføreren om omkjøringsveien har Karmøy Høyre uansett fått en lissepasning av de sjeldne i forkant valgkampen, som de i hvert fall bør utnytte i mai når saken skal behandles – om ikke før. Så gjenstår det selvsagt også å se om resten av Ap er enige med ordføreren i at omkjøringsveien er verdt en mangedobling av bompengene på Karmøy. Det er det også knyttet spenning til.

Til slutt tar jeg med at en nylig publisert mulighetsstudie fra Asplan Viak (på oppdrag fra fylkeskommunen) konkluderer med at det er fullt mulig å skape et godt trafikkmiljø både for bilister og myke trafikanter på strekningen fra Ådland i sør til Veakrossen i nord, ved å gjøre tiltak langs dagens vegtrasé. Den ødeleggende omkjøringsveien er altså fullstendig unødvendig, noe også Karmøy SV nylig har påpekt i et leserinnlegg.

Gunvar Mikkelsen

Motstander av omkjøringsveien