Helge Thorheim (Karmøylista).

«Karmøylista med sterk støtte til Fjord Motorpark»

Skrevet av Helge Thorheim
16.09.2019 08:23 - OPPDATERT 16.09.2019 08:30

I disse tider med forhandlinger mellom partier for å skape et styringsdyktig flertall, er det en rekke politiske saker som må avklares mellom partiene hvor de står. Ett av disse områdene er etablering av Fjord Motorpark.

MENINGER: Karmøylista programfestet følgende under KULTUR/IDRETT/FRITID som er relevant for Fjord Motorpark:

 • Bidra til snarlig utbygging av Fjord Motorpark på Helganes
 • Alle idretter skal behandles likt
 • Tilrettelegge for turisme og markedsføring av vår kommune
Under FRIVILLIGHETEN har Karmøylista programfestet følgende (og som kan ha betydning i forhold til Fjord Motorpark):

 • Styrking av de frivillige organisasjonenes innsats gjennom samhandling
 • Vi skal ta imot initiativ fra frivillige organisasjoner med respekt og en JA-holdning til initiativ
 • Innspill fra frivillige organisasjoner skal få rask behandling
Under SKOLE / OPPVEKST har Karmøylista programfestet bl.a. følgende:

 • Alle skal ha rett til gode, verdige og trygge oppvekst- og leveforhold i hele sitt livsløp
 • Holde sterkt fokus på trivsel og læring/mestring
Karmøylista vil bidra til snarlig utbygging av Fjord Motorpark på Helganes, og vår begrunnelse for dette er som følger bl.a.:

 1. Området der Fjord Motorpark skal etableres på Helganes ble regulert til spesialområde for Motorsport allerede 1.4. 2008. 41 representanter i kommunestyret stemte for mens 4 representanter fra V og Sp stemte imot, dette store flertallet på tross av sterke innvendinger fra grunneierne.  Med dette nesten enstemmige vedtaket i kommunen, signaliserte kommunen en klar intensjon om å etablere et motorsportanlegg på Helganes.
 2. Karmøylista mener at det over ganske mange år har vært en betydelig skjevfordeling i satsing på ulike idretter i kommunen, og at spesielt ballidrettene har blitt prioritert langt foran andre idretter.  Vi mener at alle idretter skal behandles likt, og det innebærer at også motorsportidrettene nå må prioriteres for tilrettelegging for utbygging av tidsmessige anlegg.
 3. Karmøylista vil satse mye på barne- og ungdomsidrett, og ser at det det slett ikke er alle barn og unge som interesserer seg for ballidretter, men som i stedet interesserer seg for motoridrett eller andre idretter. Innen motoridrett har barn og unge anledning til å delta fra lav alder, og det er således viktig å stimulere deres interesse i denne retningen når de viser interesse for idretten. Med den oppbyggingen Fjord Motorpark har, mener vi at barn- og unge blir godt ivaretatt på en trygg og god måte innen motorsportmiljøet.
 4. Med det anlegget som er prosjektert på Helganes, antas dette å tiltrekke seg tilreisende fra andre steder av Norge og utlandet som kommer for å delta aktivt eller som tilskuere til arrangementer, og vi antar dette vil styrke reiselivet i vår region i vesentlig grad. Dette antas å være bra både for hotellnæringen, for bedrifter generelt og som vil sette Karmøy på kartet. I regional reiselivsplan for Haugalandet er Fjord Motorpark oppført som en av de viktigste og største prosjektene. Reiselivsplanen er vedtatt både i vår egen kommune og i Regionrådet for Haugalandet.
 5. Da anlegget vil bli liggende kloss opp til flyplassen, regner vi med at anlegget vil bidra sterkt til å befeste flyplassen vår sin eksistens fremover, ettersom mange tilreisende utenfra, både fra Norge og utlandet, vil komme med fly.
 6. Karmøylista tror at etablering av Fjord Motorpark på Helganes vil være en katalysator for at næringslivet vil etablere seg på de områdene som er lagt ut som næringsområder ved flyplassen.
 7. Karmøylista ser positive synergier mellom Fjord Motorpark og næringslivet og utdanningsinstitusjoner vedr. bruk av anlegget til forskning og opplæring av trafikkultur m.m.
 8. Det er flott at Fjord Motorpark har tatt inn også luftsport og sykkelsport som deltakende klubber. Dette er også idretter som tidligere er nedprioritert i vår kommune til fordel for ballidrettene.
 9. Reguleringen av arealet ved flyplassen til spesialområde for motorsport er gjort som et interkommunalt idrettsanlegg, og både Haugesund og Tysvær har for lengst bekreftet deltakelse i prosjektet sammen med Karmøy som vertskommune.  Dette vil innebære at anlegget vil fremstå som et flott anlegg for hele regionen, og vil også være et viktig anlegg for hele landsdelen. Av denne kategori er det bare Rudskogen og Vålerbanen på Østlandet som har slike anlegg i vårt land, og med erfaringen derfra er det grunn til å tro at anlegget ved Helganes vil bidra sterkt til utviklingen av denne idretten i vår region og landsdelen forøvrig.