Arkivfoto.
Leserinnlegg:

«Legger opp til en mangedobling av bompengene på Karmøy»


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

Karmøylista, KrF, Høyre og Ap har foreslått at Karmøy kommune fortsatt insisterer på omkjøringsvegen i Åkrehamn i en ny bompengepakke på Karmøy. I flertallsinnstillingen fra formannskapet 4. oktober står det nemlig at: «Karmøy kommune har tidligere gjennom møter med Rogaland fylkeskommune meddelt sin strategi for utvikling av Fv547 som medfører oppgradering/forbedring av eksisterende vegtrase mellom Vea og Helganeskrysset samt omkjøringsvegen Åkra Sør-Veakrossen. Karmøy kommune legger fortsatt denne strategien til grunn.»

Forslaget – eller strategien – vil ifølge fylkeskommunens fagfolk medføre minst en 2,5-dobling av dagens bompengetakster. Det vil si minst 30 kr pr. passering (24 kr med rabatt). I tillegg kommer bypakken for Haugesund og eventuelt Fastlands-Karmøy, med en planlagt takst omtrent på dagens nivå (12 kr uten rabatt).

Til sammen mener altså Karmøylista, KrF, Høyre og Ap at vi skal betale minst 42 kr hver vei i minst 15 år mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund (uten rabatt). Dette må selvsagt anses som et minimum – samferdselsprosjekter har en lei tendens til å bli dyrere etter hvert som de materialiserer seg.

Det vil koste minimum 2500 kr i måneden (inkl. rabatt og maks. 75 passeringer) for de som kjører ofte mellom Sør-/Midt-Karmøy og Haugesund, og hele 4700 kr i måneden for større kjøretøy. Og det vil komme bommer på Åkra, på omkjøringsvegen og fra Veakrossen og nordover til Helganeskrysset.

Bomtakstene (Karmøypakke og bypakke til sammen) vil bli minst 40 prosent høyere enn de dyreste bompengepakkene i Norge (utenom rushtiden) – og det på et sted der de aller fleste sverger til bilen som transportform.

I tillegg kommer bompenger på ny Karmsund bru og bompenger til andre framtidige prosjekter på E39 og E134. Bare Rogfast vil koste 392 kr for lette kjøretøy, i perioden 2031-2050.

Forslaget vil kunne bety økonomisk ruin for minstepensjonister, lavtlønnede, småbarnsfamilier, aleneforsørgere og andre.

Forslaget vil få svært negative konsekvenser for næringsliv, bedrifter og tilflytting i hele regionen.

Vi vet at vegeier Rogaland fylkeskommune og kommuneadministrasjonen i Karmøy konkret anbefaler andre gode og langt billigere løsninger enn det Karmøylista, KrF, Høyre og Ap foreslår, der en unødvendig omkjøringsveg i Åkramarka til nær 1 milliard bompengekroner ikke er med. Med denne strategien vil bomtakstene på Karmøy være på nivå med dagens takster.

Det er viktig at befolkningen i Karmøy kommune og på Haugalandet ellers viser en sterk motstand mot planer som dette på et tidlig tidspunkt. Når en slik bompengepakke først er vedtatt, vil det være for seint.

Vi oppfordrer folk til å skrive under på vårt opprop mot de vanvittige bompengeplanene som kommunestyreflertallet i Karmøy nå ser ut til å ønske seg.

Hein Berdinesen og Gunvar Mikkelsen.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.