Asbjørn Eik-Nes.

«Karmøy Venstre støtter rusreformen»

LESERINNLEGG: Karmøy Venstre er uenig med Ordfører Jarle Nilsen og varaordfører Alf Magne Grindheims standpunkt i og om den nye rusreformen. I lokalavisen sier begge at ungdom i Norge og på Haugalandet er blant de som bruker minst narkotika i Europa, og at Norge har gjennom mange år hatt en ansvarlig og restriktiv ruspolitikk. 

Men på Helsedirektoratets egne sider om overdose dødsfall står det at Norge har de siste årene vært blant landene med høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa.

En kan også merke seg at Thorvald Stoltenberg ledet et slikt utvalg som har kommet med flere av disse forslagene til rusreformen, Thorvald Stoltenberg som er en bauta i Ordførerens eget parti.

Karmøy Venstre reagerer også på språkbruken ordfører og varaordfører benytte når de sier at den nye rusreformen legaliserer rusbruk. Dette er direkte feil og gir et veldig dårlig signal overfor ungdommen. Rusreformen avkriminaliserer og ikke legaliserer. Essensen i den nye rusreformen er at ansvaret flyttes fra justissektoren til helsesektoren, altså fra fokus på straff til fokus på hjelp. 

Forskning slår fast at ruspolitikken som har blitt ført i flere 10-år har ikke har fungert etter forventningene. Forskningen som legges til grunn for den nye rusreformen viser derfor endring til det bedre. Vi kan sammenligne det å ikke endre nåværende ruspolitikk kontra å endre den, med å stå å se på en ulykke uten å gjøre noe, eller å faktisk gå bort å hjelpe.

Dersom ordfører og varaordfører er redd for at den nye reformen vil øke misbruk av narkotiske midler blant de unge, bør de gå sterkere inn for å øke andelen helsesykepleiere på helsestasjonene som skal arbeide i skolene. Helsesykepleierne er og skal drive forebyggende arbeide for barn og unge, ikke være behandlere. 

Det er heller ikke i dag ansatt psykolog i Helsestasjon for ungdom som helsesykepleiere kan henvise ungdom til og de siste årene har mange helsesykepleiere og psykologer sluttet i kommunen.

Derfor går Karmøy Venstre inn for endring av ruspolitikken.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.