Kristine Hugvik Myge, 6.kandidat Karmøy SV og Nathalie Håkonsen , 3. kandidat Karmøy SV. Foto:Privat
Leserinnlegg:

Karmøy SV vil ha en kommunal beredskapsplan for LHBTIQ++


Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger. Du kan sende inn leserinnlegg til oss i Karmøynytt her.

For Karmøy SV er det viktig å beskytte og støtte enkeltpersoner fra ulike seksuelle- og kjønnsminoriteter. Kampen for likestilling og aksept av LHBTIQ++ (lesbiske, homofile, bifile, transkjønn, intersex, queer, pluss) samfunnet har kommet langt, men veien mot full inkludering er fortsatt lang. Vi vet at mange LHBTIQ++-personer føler seg utrygge og ikke-inkluderte i Karmøy, og vi vil derfor ha en kommunal beredskapsplan spesifikke for denne minoritetsgruppen.

Det er ingen tvil om at diskriminering, hatkriminalitet og trakassering fortsatt er en realitet for mange LHBTIQ++-personer, til tross for de framskrittene som er oppnådd. En kommunal beredskapsplan for LHBTIQ++ kan være et skritt i riktig retning for å beskytte denne sårbare gruppen. For mange LHBTIQ++-personer er frykten for diskriminering og vold en del av deres daglige liv. Dette kan føre til at de ikke rapporterer hendelser eller søker hjelp når de blir utsatt for trusler eller overgrep. Det er her en beredskapsplan spesifikt rettet mot LHBTIQ++-personer kan spille en kritisk rolle.

En god beredskapsplan for LHBTIQ++ må først og fremst inkludere en grundig forståelse av deres unike behov og utfordringer. Dette krever samarbeid med lokale LHBTIQ++-organisasjoner og en åpen dialog med medlemmer av denne samfunnsgruppen. Planen bør omfatte følgende:

1. Utdanning og opplæring: Det er avgjørende at kommunens tjenesteleverandører, som politi, helsepersonell og sosialtjenesten, har kompetanse på LHBTIQ++-spesifikke utfordringer. Dette kan oppnås gjennom opplæringsprogrammer og workshops.

2. Krisestøttetjenester: Beredskapsplanen må inkludere tilgjengelige krisestøttetjenester for LHBTIQ++-personer som har vært utsatt for vold eller diskriminering. Dette kan innebære tilgang til rådgivning, juridisk støtte og medisinsk behandling.

3.Sikkerhet og trygghet: Det er viktig å forbedre sikkerheten til LHBTIQ++-personer i lokalsamfunnet. Dette kan inkludere økt synlighet av politi i områder med høy risiko, samt tiltak for å forebygge hatkriminalitet.

4. Samfunnsbevissthet: Beredskapsplanen bør også sette søkelys på å øke bevisstheten om LHBTIQ++-spørsmål i lokalsamfunnet. Dette kan bidra til å redusere fordommer og diskriminering.

En kommunal beredskapsplan for LHBTIQ++ i Karmøy er nødvendig for å beskytte en sårbar samfunnsgruppe som fortsatt står overfor diskriminering og hatkriminalitet. Karmøy SV vil ha et samfunn som er inkluderende og aksepterende av alle, uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Gjennom samarbeid og engasjement fra kommunen og innbyggerne kan vi arbeide mot en fremtid der LHBTIQ++-personer kan leve trygt og fritt.

Nathalie Håkonsen, 3. kandidat Karmøy SV

Kristine Hugvik Myge. 6. kandidat Karmøy SV