Min Side, og tegning av nye abonnement er for øyeblikket stengt grunnet teknisk vedlikehold. Ved spørsmål kontakt kundesupport.

Sven Gustafsson i Korus Stavanger og Siri Merete Alfheim som er folkehelsekoordinator i Karmøy kommune er begge svært fornøyd med hvordan barna i Karmøy kommune har det, særlig på skolen er tallene oppsiktsvekkende gode. Foto: Karmøy kommune.

Karmøy skårer høyt: Elevene har høy tillit til lærerne

Elever fra 5 til 7-klassetrinn i Karmøy kommune har gjennomført en undersøkelse fra Ungdata junior - resultatet ser lovende ut


UTDANNING: Ifølge Karmøy kommune svarer hele 94 prosent av elevene at de har en lærer som bryr seg om dem i hverdagen. 

I en pressemelding beskriver kommunen tallene som oppsiktsvekkende gode og mener resultatet er er en hyllest både til den enkelte lærer og det systematiske forbedringsarbeidet over tid i skolen. 92 prosent av 10-12 åringene i kommunen svarer de er fornøyd med seg selv og hvordan de har det. 

En av fire kommuner i Rogaland 

Ungdata er nasjonal undersøkelse hvor det regionale kompetansesenteret innen rus KORUS, samarbeider med Karmøy kommune og Velferdsforskningsinstituttet NOVA om gjennomføringen. Forskningsmiljøet har siden 2010 gjennomført undersøkelsen «Ung data» i nesten samtlige kommuner i Norge på ungdoms- og videregående skoler.

I 2022 gjennomførte Karmøy kommune som en av fire kommuner i Rogaland, undersøkelsen «Ung data junior». Den gir både interessante og representative svar om hvordan barna har det hjemme, i skolen og på fritiden.

I alt har 1545 elever i alderen 10-12 år svart på undersøkelsen som ble gjennomført i mars 2022. 98 prosent av barna sier at de har svart ærlig på spørsmålene som innbefatter livskvalitet, trivsel, helse, mobbing, foreldre, venner, fritid og nærområdet.

Ligger høyere enn andre kommuner 

Karmøy scorer noe høyere enn de andre kommunene i undersøkelsen når det gjelder livskvalitet. 92 prosent av barna sier at livet deres er bra. De liker seg selv som de er og er fornøyd med hvordan de har det. 2-4 prosent av elevene på 5. til 7. trinn har utfordringer med selvbildet og psykisk helse.

Hjem og skole er de viktigste arenaene for å påvirke opplevd livskvalitet. Svarene i Ung data junior viser at:

  • 91 prosent av  elevene trives på skolen (til enhver tid)
  • 94 prosent opplever at læreren «bryr seg om meg»
  • Ingen elever sier at de aldri har venner på skolen
  • 1,6 prosent svarer at de aldri, eller som regel ikke, har venner i skolen eller på fritiden

Mest mobbing i barneskolen 

Det arbeides systematisk for å redusere mobbing i skolen. Trenden fra Ung data undersøkelsene viser at det mobbes mest i barneskolen, noe mindre i ungdomsskolen og minst i videregående skole. I karmøyskolen blir fire prosent av barna utsatt for mobbing flere ganger i uken og 10 prosent opplever mobbing omtrent hver fjortende dag. 57 prosent av de som går på 5-7 trinnet blir ikke utsatt for mobbing.

Karmøy kommune understreker at både skole, skolehelsetjenesten, psykisk helseteam og avdeling for folkehelse skal arbeide videre med målrettede tiltak for å opprettholde god livskvalitet, trivsel og skape en bedre hverdag for de som har det tyngst hjemme, i skolen eller på fritiden.