Hersdal i Tysvær: Bakom streken i horisonten står en tynn vindmålingsmast, 30-40 meter høy. Den er nesten ikke synlig her fra parkeringsplassen. Om et års tid kommer det seks-sju vindturbiner rundt hele Hersdal. De er minst fire ganger høyere enn vindmasten; altså 150 meter. I tillegg kommer det tre-fire tilsvarende turbiner inntil Hervik, på andre siden av fjellet. Utbyggingen omfatter i alt 11 vindturbiner.

«Karmøy-politikerne må stille kritiske spørsmål»

Skrevet av Ådne Bratthammer
19.06.2020 10:37

Flere kommunale vindturbiner?

MENINGER: Ordfører Jarle Nilsen (Ap) i Karmøy hadde en hyggelig melding i Haugesunds Avis 15. juni. Den dreide seg om at kommunestyret samme kveld trolig ville si et prinsipielt nei til flere vindturbiner på land. Imidlertid ble det ikke tid til å behandle denne interpellasjonen fra Marianne Sol Levinsen (SV). Den kommer trolig opp i det ekstraordinære kommunestyremøtet 29. juni. Fram til da bør politikerne få svar på en del kritiske spørsmål.  

Ordføreren ville ikke si hvilken utbygger han i februar hadde besøk av, men i samme artikkel står Jan Thiessen i Solvind selv fram. Han hadde allerede inngått avtale med en grunneier, men de møtte liten forståelse hos ordføreren. Det er flott. 

I denne diskusjonen må karmøypolitikerne ta grundig lærdom av de omfattende opprørene mot vindkraft omkring i landet, særlig av det som skjer i nabokommunen Tysvær. For mer enn 15 år siden var politikerne der så uheldige å si ja til forføreriske overtalelser om miljøansvar og grønne løsninger. Det ble da gitt konsesjon til et prosjekt som nå plutselig er blitt mye, mye større. 

Olje- og energidepartementet har innført statlig plan etter energiloven. Dermed er tysværpolitikerne fratatt enhver innflytelse i reguleringen av utbyggingsprosjektet. De er blitt fullstendig umyndiggjorte i noe som må kunne kalles en kastrasjonsprosess av demokratiet.

 Jan Thiessen viser til de to vindturbinene som selskapet hans bygget på Storøy. Han sier: «Vi anser måten vi har bygget på Storøy på som vellykket.»

Påstanden er sikkert korrekt, både teknisk og økonomisk. Men vellykket? For hvem? 

Her er noen relevante spørsmål som karmøypolitikerne bør kreve svar på, før kommunestyremøtet 29. juni:

  • Hvorfor solgte Solvind de to vindturbinene på Storøy til sveitsiske Aventron samme dag som de ble satt i drift? Hva var Thiessens salgsmotiv? Var det miljøbekymring? Eller økonomisk profitt?
  • Hvor mange faste arbeidsplasser er knyttet til driften av vindturbinene på Storøy? Sannsynligvis er tallet lavere enn én.
  • Spør kommunekassereren om hvor mye eiendomsskatt turbinene på Storøy har bidratt med.
  • Spør kommunekassereren hvor stor inntektsskatt turbinene har betalt inn. Med avskrivingstid på fem år er det trolig ikke mange tusenlappene, om noen?
  • Hvor mye subsidier vil Solvind, som andre turbinutbyggere, få i form av den grønne sertifikatordningen? Hver husstand betaler over strømregningen rundt 3,5 øre per kilowattime til dette formålet (800-900 kroner i året). Denne norske subsidieordningen skal vare helt fram til 2035.
  • Hvilke håndfaste økonomiske garantier har kommunen fått for opprydding når prosjektet dør? Eller blir grunneier sittende igjen med oppryddingskostnadene?  
Thiessen mener det er uheldig om politikerne sier nei til vindkraft: «Det er jo de som sitter i førersetet uansett. Kommunen har full beslutningsmyndighet når det kommer til vindkraft, så et prinsippvedtak er unødvendig», sier han.

Dette er en betydelig omskriving av virkeligheten. Spør politikerne i Tysvær – og mange andre steder – om beslutningsmyndigheten.

Vindkraftindustrien dreier seg ikke om miljøsamvittighet, men om internasjonalisert profittbegjær.

Debatt
Karmøynytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.